GEMEENTERAAD. Lommel zoekt aannemer voor rondweg: “Hopelijk starten werken eind dit jaar”

Lommel
Geert Van Baelen

Rondweg: De stad kan op zoek gaan naar een aannemer voor de gedeeltelijke realisatie van de rondweg: de herinrichting van de Koning Albertlaan, Koningin Astridlaan en een doorsteek naar de Norbert Neeckxlaan. “Tegen eind augustus verwachten we uitsluitsel over de omgevingsvergunning”, stelde schepen voor Openbare Werken Sophie Loots (cd&v). “We hopen eind dit jaar de werken nog te kunnen starten. De werken die worden uitgevoerd in drie fases, zullen starten aan de Norbert Neeckxlaan om vervolgens noordelijk verder te evolueren.” De voorbereiding waaronder het bouwrijp maken van de voortuinen, werd al aanbesteed. “Begin september kunnen deze werken al starten”, aldus Loots die nog wees op infomomenten die worden georganiseerd.

Gronden: In het kader van die rondweg gaat de stad de laatste twee van de 86 percelen verwerven. Die situeren zich aan de doorsteek tussen de Koning Leopoldlaan en de Norbert Neeckxlaan. Dit gaat gepaard met een grondruil met opleg door de koper. Oppositieraadslid Walter Cremers (Samen Vooruit) stelde dat de stad hiermee grond doorverkoopt waardoor het onmogelijk wordt om hier nog een extra voetpad aan te leggen. “De doorsteek verbindt twee drukke kruispunten en wordt een strategisch knooppunt van mobiliteit binnen onze stad. We missen nu de kans om zowel gemotoriseerd verkeer als zwakke weggebruikers voldoende ruimte te geven.” Ook stelde hij dat de grond ver beneden de waarde aan de aanpalende eigenaars wordt verkocht. “Dit gaat over 58% en 48% onder de aankoopwaarde voor potentiële ontwikkelingsgrond, wat kan worden gezien als schuldig verzuim door het beleid”, aldus Cremers die ervoor pleitte om te heronderhandelen mét behoud van de grond voor de stad. Burgemeester Bob Nijs (cd&v) voelde zich niet aangesproken. “Ik zie deze beweringen als een belediging voor de expertise van de landmeter en van de Vlaamse schattingscommissie. We hebben hier gekozen voor een transparante en onafhankelijke piste waarbij de aankopen uit handen werd gegeven van experten, dit om te voorkomen dat we zelf moeten gaan onderhandelen en over prijzen oordelen. We werken aan een rondweg met een beide zijden een veilig fietspad en aan één zijde een veilig voetpad.” Cremers reageerde dat hiermee de kritiek werd ontweken.

Verkeer: Schepen voor Mobiliteit Sophie Loots (cd&v) overliep heel wat schoolomgevingen waar werken voor een veiligere verkeersomgeving staan gepland, en waarvoor de aanbesteding kan worden opgestart. Oppositieraadslid Ronny Geysen (Samen Vooruit) deed het voorstel om aanvullend tijdens bepaalde tijdsblokken aan het begin en het einde van de schooldag, zwaar verkeer te weren. Loots wil de haalbaarheid laten bekijken, maar stelde dat het vastleggen van routes voor vrachtverkeer een complex gegeven is en wordt bekeken binnen het mobiliteitsplan dat in opmaak is. 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer