© TVL

Opnieuw opschudding in Truiense politiek: schepen van Financiën Jo François (N-VA) stapt op

Sint-Truiden -

Jo François stelt na iets meer dan vier jaar zijn mandaat als schepen van Financiën en Economie in Sint-Truiden ter beschikking van zijn partij, de N-VA. Dat maakte hij vrijdag bekend aan zijn fractie. Het ontslag komt na de ophef rond de financiering van Droneport eerder deze week.

malu/jcr/rudc

“Ik ben een man die veel belang hecht aan een gegeven woord. Bij sommige leden van het schepencollege moet ik evenwel vaststellen dat dit veel minder het geval is. Onder zulke omstandigheden wens ik dit niet langer te doen”, zegt Jo François in een persbericht.

Dat de beoogde kapitaalsverhoging van het autonoom gemeentebedrijf Agost in de NV Droneport niet kon doorgaan, was voor de Truiense schepen van Financiën de druppel. François dacht de steun van zijn coalitiepartners te hebben, maar die trokken vorige maandag die steun weer in.

“Openheid en vertrouwen zijn voor mij essentieel”, aldus François. “Ik heb tot drie keer toe in direct contact de garantie gekregen van de eerste schepen (Hilde Vautmans van Open Vld, nvdr.) en de burgemeester (Ingrid Kempeneers van cd&v, nvdr.) dat zij het voorstel mee zouden steunen. Als dat gegeven woord gewoon wordt gebroken, is dat niet alleen een gevaar voor het betreffende dossier maar vooral vernietigend voor het onderlinge vertrouwen. Zo kan ik binnen dit college onmogelijk nog functioneren. Dat er over inhoud verschil van mening bestaat, is normaal. Dat met een gegeven woord wordt gesjacherd, vind ik onaanvaardbaar.”

Jo François, hier met Ingrid Kempeneers en Hilde Vautmans bij de voorstelling van Kempeneers als de nieuwe burgemeester op 28 oktober vorig jaar.© BELGA

Kapitaalsverhoging

Het voorstel waarover de ex-schepen het heeft, gaat over de kapitaalsverhoging die het AGB Agost heeft toegezegd in de NV Droneport. Droneport wil van de voormalige luchtmachtbasis van Brustem het epicentrum maken van de dronesector in Vlaanderen, maar de laatste jaren was er -mede door corona - nog weinig activiteit. De aandeelhouders, waaronder LRM en het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Truiden (Agost), konden Brussels Airport Company (BAC) overtuigen om in te stappen met 30 procent van de aandelen. Er werd een overeenkomst ondertekend waarbij ook een kapitaalsverhoging werd voorzien van ruim 1,7 miljoen euro van Agost. Belastinggeld dat van de stad Sint-Truiden moet komen.

Volgens de oppositie speelden Droneport-voorzitter Veerle Heeren (cd&v) en bestuurslid Jo François in die kwestie op eigen houtje. Maandag, vlak voor de gemeenteraad, vond er nog een vergadering van Agost plaats en daarin bleek dat een gedeelte van de meerderheid zich niet akkoord verklaarde met die kapitaalsverhoging. De vergadering werd opgeschort door burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v) zonder akkoord. François verliet die vergadering boos en stuurde ook zijn kat naar de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad schrapte vervolgens het daarover ingediende punt van oppositiepartij Vooruit van de agenda. Iets wat volgens de oppositie en ook Binnenlands Bestuur niet volgens de regels is.

De discussie gaat erover of een stad überhaupt belastinggeld moet steken in een investering als Droneport. Sint-Truiden zit bovendien in een moeilijke financiële situatie. François, die schepen van Financiën was, erkent dat ook in zijn mededeling. “Het budget moet dringend worden herzien. Sinds de energiecrisis en de loonindexatie van het personeel dekken de inkomsten van de stad immers niet langer de lopende kosten en aflossingen van leningen. Maar met enkele maatregelen zou al een groot deel van de tekorten kunnen worden opgelost. Door differentiatie van de roerende voorheffing kunnen we ervoor zorgen dat de sterkste schouders een zwaardere last dragen. Ook in de lopende kosten wordt nog veel te veel uitgegeven. Heel concreet stelde ik voor om maandelijks maximaal één foto, quote of publicatie van een schepen toe te laten waardoor de overal opduikende communicatiekosten ongetwijfeld grotendeels zouden verdampen.”

François blijft wel in de gemeenteraad zitten. “Ik wens mijn vervanger alle succes toe. Sint-Truiden kan er bovendien op rekenen dat ik vanuit de N-VA-fractie het bestuur naar eer en geweten zal blijven adviseren en controleren.”

Reacties

In een gezamenlijke verklaring betreuren coalitiepartners cd&v en Open Vld het ontslag van Jo François. “Jo is een fijne en correcte collega waar we altijd goed hebben mee samengewerkt. We hebben inderdaad geen meerderheid gevonden om de kapitaalsverhoging van 1,7 miljoen euro voor Droneport goed te keuren. Er zijn andere mogelijkheden om dit project te realiseren. Wij blijven wel aandeelhouder en zullen Droneport ten volle blijven steunen. Maar geld dat je niet hebt, kan je ook niet uitgeven.” Cd&v en Open Vld zijn ervan overtuigd dat de samenwerking met de opvolger van schepen Jo François even correct zal verlopen.

François’ N-VA-collega Mieke Claes, die in het schepencollege de al eerder opgestapte Jelle Engelbosch vervangt, zegt dat haar partij alvast niet uit de coalitie stapt. “Ik betreur de beslissing van Jo enorm, maar ik begrijp hem”, zegt schepen Claes. “Er zijn waarden en normen die we als partij belangrijk vinden. Maar N-VA blijft aan boord van deze bestuurscoalitie. We hebben verantwoordelijkheidsgevoel en zullen onze stad niet in de steek laten. We beraden ons de komende dagen over een opvolger.”

“Ik respecteer de beslissing van de schepen maar ik ben het niet eens met zijn analyse”, zegt Ludwig Vandenhove van oppositiepartij Vooruit. De coalitiepartners hebben terecht gewezen op de ernstige financiële toestand van de stad. De kapitaalsverhoging van 1,7 miljoen euro voor Droneport zou onverantwoord geweest zijn. Hij stelt nu dat er wat bespaard kan worden op maandelijkse kosten voor communicatie? Alsof dat de schuldenlast naar beneden kan halen. Er zijn structurele ingrepen nodig en ik verwijt hem dat hij 4,5 jaar lang heeft nagelaten dat te doen.”

Peter van Dam van oppositiepartij Groen noemt het ontslag een verlies voor de stad. “Ondanks ons verschil van mening denk ik dat hij wel de juiste intentie had. En voor de stad wordt het steeds moeilijker. Wie van het personeel kan nog volgen welke weg we opgaan? Telkens een nieuwe schepen, burgemeester. Dit is uiteindelijk weer zeer slecht voor onze stad.”

 (jcr/MaLu/rudc)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer