Derde keer, goede keer voor verkoop van OCMW-landbouwgronden in Heers?

Heers
Frank Missotten

OCMW-percelen: De raad gaf voor de derde keer groen licht aan de procedure voor de verkoop van OMCW-landbouwgronden. In januari floot de gouverneur de gemeente al voor de tweede keer terug in dit dossier. “We hebben rekening gehouden met de opmerkingen. Het principe is hetzelfde gebleven, alleen de volgorde van de werkwijze is lichtjes gewijzigd”, aldus burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). “Het gaat nu ook over de verkoop van de OCMW-gronden buiten én binnen de gemeente.” Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de voltallige oppositie die tegenstemde. “Je gaat het OCMW verarmen, er zijn andere manieren om aan geld te geraken”, zei Luc Schalenbourg (cd&v). Raadslid Daniel Medarts (N-VA) hekelde het gebrek aan transparantie van het bestuur. “Jullie geven niet mee welke gronden in aanmerking komen en waar het geld naartoe gaat. Daar gaat jullie leuze van openheid, jullie gaan alles verkopen maar durven het niet openlijk zeggen.”

Gemeenschapsdienst: De raad keurde unaniem de samenwerkingsovereenkomst goed voor het opstarten van een gemeenschapsdienst Lokale Besturen. “Via Europese middelen wil men lokale besturen ondersteunen in het opzetten van leerwerkplekken die bijdragen aan de integratie van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt”, zei bevoegd schepen Heidi Pirlotte (VLDumont). “De doelgroep bestaat uit uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die nood hebben aan een intensieve begeleiding. Deze werkervaringsstage duurt tot 64 uur per maand en loopt maximaal zes maanden. Heers stapt in dit project via de projectvereniging Wijk-werken.”

Wandelpad: De gemeente gaat een lap grond aankopen voor de aanleg van een wandelpad tussen de Rode Dreef en het begin van Kloosterstraat in Mechelen-Bovelingen. “Door de aankoop van dit stuk weiland kunnen we een veilige doorsteek creëren”, zei schepen Dieter Janssen (VLDumont). “Bedoeling is dat wandelaars een blokje om kunnen gaan tussen de Rode dreef, de Kloosterstraat, Bovelingenstraat en Altenastraat en aansluitend de wandeling van het Hornebos kunnen maken. Het stukje grond wordt geschat op 4.575 euro.”

 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer