GEMEENTERAAD. Plannen voor buitenschoolse kinderopvang, en dus maakt Maaseik einde aan erfpachtovereenkomst

MAASEIK
Mark Dreesen

Cultureel centrum Neeroeteren: Omdat de stad Maaseik nieuwe plannen heeft op de site van het voormalige gemeentehuis en cultureel centrum aan het Scholtisplein in Neeroeteren dient er een einde gesteld te worden aan de erfpachtovereenkomst tussen de stad en het cultureel centrum. Burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld): “De stad heeft een opdracht gegund om in het centrum van Neeroeteren, op de site van het voormalige gemeentehuis en het cultureel centrum, een nieuwbouw op de richten die de buitenschoolse kinderopvang van de stad Maaseik zal huisvesten. Het gaat om Robbedoes alsook Hopsa, de eigen groepsopvang voor baby’s en peuters. Het cultureel centrum van Neeroeteren willen we renoveren. Om deze werken te kunnen uitvoeren, stellen we een einde aan de erfpachtovereenkomst met het cultureel centrum tussen de stad en het autonoom gemeentebedrijf infrastructuur Maaseik.”

Windturbines: Omtrent de mogelijke bouw van twee windturbines van 230 meter hoog door Luminus boog de raad zich over de omgevingsvergunning. Burgemeester Tollenaere. “Er dient een beslissing genomen te worden over het dossier van de wegenis aangezien de aanvraag de wijziging van gemeentewegen met zich meebrengt.” Alle aanwezige raadsleden stemden unaniem voor de weigering van de omgevingsvergunning.

Bleumerveld: Tussen de Maas en de Koningin Fabiolalaan worden in de toekomst nieuwe huizen opgericht. Het gaat om een bouwproject in het gebied ten noorden van de Maasbrug waar voorheen de grindexploitatie Dragetra actief was. De gemeenteraad ging akkoord met zes nieuwe straatnamen in de verkaveling Bleumerveld. Het gaat om de Livina Van Eyckstraat, Margaretha Van Eyckstraat, Jeanne Rademackersstraat, Gezusters Vliexsstraat, Suzanne Silvercruysstraat en Jeanne Driessenstraat.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer