Sentower Park voorziet een uitbreiding binnen de bestaande site.© roger dreesen

GEMEENTERAAD. Oppositie in Oudsbergen heeft vragen bij groeiplannen van Sentower

Oudsbergen
Roger Dreesen

Sentower Park: De gemeente geeft een gunstig advies over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, dat de uitbreiding van Sentower Park mogelijk moet maken. N-VA, Open Oudsbergen en Groen onthouden zich.

Het paardencentrum wil uitbreiden met 4,5 hectare en voorziet naast een parking, ook een hotel en tijdelijke paardenstallen met loods. De provincie leverde een voorwaardelijk gunstig planologisch attest af. Het bedrijf krijgt ontwikkelingsmogelijkheden op korte en lange termijn. N-VA vraagt om Sentower Park meer voorwaarden op te leggen. Fractieleider Frieda Gijbels heeft bedenkingen bij de groeiwens van Sentower Park: “Is er duidelijkheid over de inplanting, de uitbreiding, de toegang tot de Duinengordel, de verkeersafwikkeling en wat met de bezwaren van de buurt?”

Jo Seutens (cd&v), schepen van Ruimtelijke Ordening, verwijst naar de stedenbouwkundige regels en opgelegde voorwaarden: “Opmerkingen van de buurtbewoners en het gemeentebestuur zijn meegenomen in dit besluit. Mobiliteit wordt aangepakt en ook het parkeren gebeurt op eigen terrein. De privacy van de buren beschermen we door strikte regelgeving op te leggen.” Het openbaar onderzoek rond dit PRUP loopt nog tot en met 13 april. Op 14 februari was er een infomarkt. “Het paardencentrum breidt haar activiteiten niet uit. De verkeersafwikkeling gebeurt via de Leemkuilstraat. Er is een ontsluitingsplan, groenaanplantingen en een extra wadi om regenwater ter plaatse te laten infiltreren”, reageert burgemeester Marco Goossens.

Glasbollen: De glasbollen zitten overvol. N-VA pleit voor extra ophalingen en de plaatsing van ondergrondse glascontainers. “Camera ’s en GAS-boetes kunnen helpen om het probleem aan te pakken,” vindt Lut Witters. “Het bedrijf dat de glasbollen ledigt bepaalt de frequentie. Bij ons is dat wekelijks”, verduidelijkt schepen Sara Nies(cd&v). In ex-Opglabbeek werden camera’s ingezet, in ex-Meeuwen-Gruitrode niet. “GAS-boetes kunnen enkel als je op heterdaad wordt betrapt. Camera’s worden ingezet zodra het cameraplan geactiveerd is.”

Gemeentewegen: “De toestand van gemeentewegen laat te wensen over. De putten langs de Leemakkerstraat en de Boendersstraat leiden tot gevaarlijke situaties. Liever een trajectcontrole minder, voorzie dit geld om gaten te vullen”, suggereert Frieda Gijbels (N-VA). “Deze legislatuur investeren we 4,8 miljoen euro, jaarlijks 850 000 euro, in wegenonderhoud. Wat betreft de Leemakkerstraat en de Boenderstraat: dat zijn sluipwegen. De Leemakkerstraat kreeg al verkeersremmers. Deze wegen met grasdallen verbreden, is besproken door de verkeerscommissie en de politie. De verbreding zou de snelheid verhogen en sluipverkeer aantrekken”, repliceerde burgemeester Goossens.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer