© IMAGEGLOBE

Luxemburgers blijven rijkste EU-burgers, Belgen op zesde plaats

De Luxemburgers blijven hun plaats als rijkste EU-burgers behouden. Hun koopkracht was in 2022 ruim 2,5 keer groter dan gemiddeld in de EU-27. Dat blijkt maandag uit een flashraming van Eurostat over het bbp per inwoner uitgedrukt in termen van koopkracht.

jvhBron: BELGA

Ten opzichte van het Europees gemiddelde van 100, lag het bbp per inwoner in Luxemburg, dat grotendeels op zijn financiële sector teert, maar liefst 161 procent hoger. Dat komt volgens statistici omdat in Luxemburg heel wat mensen uit de buurlanden werken: hun lonen tellen mee voor de Luxemburgse economie.

Ierland volgt niet ver achter Luxemburg (+134 procent boven het EU-gemiddelde). In dat land zijn veel internationale bedrijven gevestigd en die brengen daar om belastingtechnische redenen ook vaak hun intellectueel eigendom onder. Dat is veel geld waard, waardoor de Ierse economie relatief groot is.

Op afstand volgen dan Denemarken (36 procent boven het gemiddelde), Nederland (30 procent) en Oostenrijk (25 procent). België is goed voor de zesde plaats, met een bbp per inwoners dat 21 procent hoger ligt dan het EU-gemiddelde.  De laagste scores waren voor Bulgarije (59 procent van het gemiddelde) en Slovakije (67 procent).

De statistiek zegt niets over de koopkracht op landelijk niveau, maar drukt uit welke landen rijker of armer zijn binnen de EU.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer