GEMEENTERAAD. Na paasvakantie duidelijkheid over veiligheidsmaatregelen op Helchterensedijk

Peer
Geert Van Baelen

Fietspaden: De stad Peer is aanbestedend bouwheer voor de aanleg van de vrijliggende fietspaden langs de N747 tussen de oude spoorlijn in Eksel en de Zavelstraat in Kaulille. Voor de aanleg zijn al heel wat grondinnames gebeurd. “Ter hoogte van de grens met Kaulille moet een stuk bosgrond worden verworven in onverdeeldheid”, schetste schepen Sigrid Cornelissen (cd&v). “Eén van de mede-eigenaars blijkt onvindbaar. Er wordt voorgesteld om het aandeel van de gekende eigenaars die akkoord gaan, alvast te verwerven. Om het dossier niet te blokkeren zal de stad zich in de onverdeeldheid inkopen. De bedoeling is dat het perceel als geheel zal worden overgedragen aan het Vlaams Gewest.”

Riolering: Netbeheerder Fluvius gaat in samenwerking met de stad Peer over tot de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Oude Weyerstraat, ook zal de stad de weg opwaarderen. “De werken situeren zich ten oosten en ten westen van de Panhovenstraat”, situeerde schepen voor Openbare Werken Raf Nelis (cd&v). “Na de rioleringswerken zal er een nieuwe weg worden aangelegd met vergroening. De mooie eiken blijven hierbij behouden.” Er werd een ontwerper aangesteld en die maakte een bestek op. “De kostenraming bedraagt 1.282.000 euro inclusief BTW. Ruim 980.000 euro is voor rekening van Fluvius omdat het hier een VMM-project betreft.” De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden en wijze van gunning goed.

Sluipweg: Oppositieraadslid Dominique Vanderhoydonck (Appel) informeerde naar de stand van zaken rond de plannen voor de Peersedijk-Helchterensedijk en Houtestraat, een druk sluiptraject tussen Peer en Helchteren. “De weg begint daar echt in slecht staat te verkeren. Brokken asfalt komen los. In Kinrooi heeft deze situatie een ernstig ongeval met een bromfietser veroorzaakt, dat willen we in Peer toch niet meemaken.” Schepen Sigrid Cornelissen reageerde dat de laatste hand wordt gelegd aan het complexe dossier. “Met bewoners en gebruikers is er al heel wat overleg geweest, en de laatste gesprekken zijn bezig. Ook neveneffecten van mogelijke maatregelen worden onderzocht, net zoals begeleidende infrastructuurwerken. Kort na de paasvakantie verwachten we duidelijkheid.” 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer