© Gerrit Schuermans

© Gerrit Schuermans

© Gerrit Schuermans

thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:

Grote opkomst voor de nieuwe PXL-opleiding

Hasselt -

Hogeschool PXL organiseerde afgelopen zaterdag 11 maart van 10 tot 14 uur een fysieke infodag op al haar campussen. "Met meer dan 1.100 unieke bezoekers voor één of meer opleidingen was dit opnieuw een groot succes", zegt algemeen directeur Ben Lambrechts. "Met daarvan 2 op 10 studiekiezers voor onze nieuwste opleiding Toegepaste Psychologie kunnen we zeker spreken van een grandioos succes."

Gerrit Schuermans

Toegepaste Psychologie breekt alle records. Departementshoofd Filip Giraldo legt uit: "Binnen ons departement People & Society (voorheen Social Work) kan je de professionele bachelor Sociaal Werk volgen met de afstudeerrichtingen maatschappelijk werk en personeelswerk en de graduaatsopleiding orthopedagogische begeleiding. Deze opleidingen zijn gevestigde waarden binnen de regio en kunnen jaarlijks rekenen op een goede instroom van nieuwe studenten. We hebben dit ook al gemerkt op de voorbije SID-ins, openlesdagen en proefdag.""Studenten tonen traditioneel ook nog steeds veel interesse voor onze gezondheids-, leraren- en businessopleidingen", vervolgt Lambrechts. "Er is voor deze infodag ook opmerkelijk meer interesse voor onze School of Arts opleidingen Pop- en rockmuziek en Beeldende kunsten. De geïnteresseerde bezoekers weten ook dat er een toelatingsproef is aan verbonden en willen graag snel alle praktische informatie hieromtrent."Ben Lambrechts: "Slechts 5% van de geregistreerden gaf aan dat ze nog niet weten wat ze willen studeren. De instroom vanuit Nederlands-Limburg, Vlaams-Brabant en de Kempen groeit gestaag dankzij de inspanningen van onze relatiebeheerders secundair onderwijs en het ambassadeurschap van onze zittende studenten en alumni. We merken dat er zich opnieuw meer 5de jaars uit het secundair onderwijs komen informeren en dat 1/5 van de deelnemers 25 jaar of ouder is."Wie niet aanwezig kon zijn, is welkom op zaterdag 22 april 2023 of op de openlesdag van woensdag 22 maart 2023.

https://www.pxl.be/Pub/Toekomstige-studenten/Toekomstige-studenten-Studie-kiezen/Toekomstige-studenten-Studie-kiezen-Infodagen.html

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer