Op de Grotestraat in Wijer staan er nu tijdelijke verkeerslichten© LEN

Tijdelijke verkeerslichten op de Grotestraat in Wijer

Nieuwerkerken -

Door werken van de nutsmaatschappijen, is een gedeelte van de Grotestraat in Wijer momenteel versmald. Tijdelijke verkeerslichten zorgen er nu voor dat er weer doorgaand verkeer in twee richtingen mogelijk is.

Al jaren zet het gemeentebestuur van Nieuwerkerken in op de aanleg van gescheiden riolering. Die werken worden dan gecombineerd met een heraanleg van de straat. Voor 2023 staan zowel de Grotestraat als de Mierhoopweg op de planning. In april volgt nog een infovergadering voor de omwonenden. Maar de nutsmaatschappijen zij nu al gestart, want zij moeten eventuele werken al uitvoeren voor de start van de eigenlijke rioleringswerken. Op maandag 6 maart zijn deze maatschappijen alvast onaangekondigd gestart, en dat zorgde voor verkeershinder. Omdat de straat immers deels werd afgezet, was er op de Grotestraat maar in één rijrichting verkeer mogelijk tussen het kruispunt met de Helstraat en het kruispunt met de Opperstraat. Hierdoor moesten ook bussen van De Lijn omrijden en konden drie haltes in de Weyerstraat niet meer worden bediend. Ondertussen is de verkeerssituatie aangepast met tijdelijke verkeerslichten. Afwisselend kunnen auto’s uit beide rijrichtingen nu weer over de versmalde weg passeren. Ook de bussen van De Lijn kunnen opnieuw door, zodat de bushaltes aan de Weyerstaat weer worden bediend. len

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer