© eva

GEMEENTERAAD. Riemst in zee met TaaS voor trajectcontroles: locaties liggen nog niet vast

Riemst
Eddy Vandoren

Trajectcontroles: Riemst gaat in zee met het gespecialiseerde bedrijf TaaS om trajectcontroles uit te voeren. TaaS verzorgt de plaatsing en het beheer van de installaties en deelt ook in de opbrengst van de boetes, terwijl het project van de gemeente geen financiële inbreng vergt. Schepen van Mobiliteit Christian Bamps (cd&v): “Verkeersveiligheid primeert. De bedoeling van de trajectcontroles is de snelheid in een aantal straten systematisch te verlagen. Uit vaststellingen blijkt immers dat hier en daar 7 op 10 automobilisten te snel rijden. Er moet een mentaliteitswijziging komen. Het is niet de bedoeling om van de trajectcontroles een verdienmodel te maken. Hoe dan ook: de inkomsten die de gemeente genereert, worden opnieuw geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Denk aan de schoolomgevingen, nieuwe voet- en fietspaden...” Burgemeester Mark Vos vulde aan met de melding dat de precieze trajecten nog niet vast liggen. “Momenteel liggen 7 mogelijke trajecten op tafel waarover advies zal gevraagd worden aan de verkeerscommissie. Daarna pas zal het schepencollege de definitieve trajecten vastleggen. De keuze wordt niet bepaald op basis van het aantal ongevallen, maar op basis van de snelheidsmetingen. Om in aanmerking te komen moet de straat aan enkele criteria voldoen: zo moeten er bijvoorbeeld tijdens twee recente verkeersmetingen meer dan 25 procent van de wagens te snel rijden en moeten er uiteraard voldoende passages zijn om te kunnen spreken van een gevaarlijke situatie.” Bij de stemming onthielden N-VA en Open Vld zich. Danny Lemmens (Vlaams Belang) keurde samen met de meerderheid het voorstel goed.

Aardbeving: De raad verklaarde zich akkoord om bij hoogdringendheid een toelage van 2.500 euro te verlenen aan het Rode Kruis als tussenkomst in de hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Fusie: Het voorstel van Jan Peumans (N-VA) om een commissie op te richten die de pro’s en contra’s van een mogelijke fusie met Bilzen en Hoeselt onderzoekt, haalde geen meerderheid. Ook het amendement van Jan Noelmans (Open Vld) om een referendum bij de bevolking te houden over een eventuele fusie werd niet weerhouden. Burgemeester Vos verwees daarbij naar het eerdere besluit van de raad van 2021 - dat toen door 20 van de 25 raadsleden werd goedgekeurd - om de fusiegesprekken stop te zetten. “Belangrijkste argument toen - en nu overigens nog - is dat Riemst en haar inwoners geen voordeel hebben aan een fusie, zelfs met de vooropgestelde schuldvermindering van Vlaanderen” aldus Vos.

Algemeen directeur: In besloten vergadering werd Riemstenaar Bart Weekers met algemeenheid van stemmen aangesteld als nieuwe algemeen directeur ter vervanging van Guido Vrijens die met pensioen gaat. De 54-jarige Weekers start in principe op 13 maart. 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer