© Shutterstock

Bijna 6 procent van de werknemers ervaart ernstig pestgedrag

Ongeveer 5,9 procent van de werknemers heeft pestgedrag ervaren in de tweede helft van 2022. Dat blijkt uit een bevraging van IDEWE, de grootste Belgische externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, bij 24.000 Belgische werknemers. Vooral de sterke stijging van het aantal meldingen rond psychisch geweld en discriminatie valt op.

gjsBron: BELGA

Het cijfer ligt beduidend hoger bij mannen (8,1 procent) dan bij vrouwen (4,2 procent). De top drie van pestgedrag is werk of inspanningen niet naar waarde schatten (48,7 procent heeft er minstens af en toe last van), informatie achterhouden (42,3 procent) en roddelen (41,4 procent). Andere vormen zijn herhaalde opmerkingen over fouten of vergissingen (25,8 procent), vragen of pogingen om een gesprek te beginnen die worden beantwoord met stilte of vijandigheid (22,9 procent), herhaalde opmerkingen over jezelf of je privéleven (18,8 procent), uitsluiting (16,6 procent), beledigingen (12,3 procent) en onaangename grappen of verrassingen (9,1 procent).  

Het cijfer over pestgedrag is gedaald tegenover vorig jaar (6,4 procent). “Dat is bemoedigend, maar het is wel een erg lichte daling”, zegt Hilde De Man, verantwoordelijke psychosociaal welzijn bij IDEWE. Het aandeel van psychisch geweld (van 9,6 procent naar 17,5 procent) is dan weer gestegen, net als dat van discriminatie (van 3,8 procent naar 5,8 procent). “De belangrijkste conclusie is daarom dat pesten en breder ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk nog altijd ernstige issues zijn waar werkgevers en werknemers aan moeten blijven werken.”

Week tegen pesten

Ter gelegenheid van de #weektegenpesten vraagt IDEWE aandacht voor het creëren van een veilig psychologisch werkklimaat, een van de absolute basisvoorwaarden voor werknemerswelzijn. “De sleutel voor zo’n veilig klimaat is respectvolle en verbindende communicatie”, zegt De Man. In een open en veilige dialoogcultuur durven mensen die zich niet meer veilig voelen, dit tijdig bespreekbaar maken. “In de vroege fase zijn pesten en tal van andere vormen van ongepast gedrag veel makkelijker te benoemen en op te lossen dan wanneer ze te lang zijn kunnen doorgaan. En daar knelt vaak het schoentje. Dit veronderstelt ook een daadkrachtige aanpak van de leidinggevende en het management”, aldus Hilde De Man. 

IDEWE beklemtoont tot slot dat werknemers een melding kunnen doen die anoniem gehouden wordt voor de werkgever als angst voor represailles te sterk aanwezig is. “Daarnaast is het belangrijk dat werkgevers alle meldingen voldoende ernstig nemen: dat niet doen is een heel slecht signaal dat een open dialoogcultuur onmogelijk maakt.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer