Betere groeicijfers maken Belgische begrotingsput 7 miljard kleiner

De Belgische begroting is vorig jaar afgesloten met een tekort van 22 miljard euro, blijkt uit voorlopige ramingen van staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open VLD) waarover De Tijd woensdag bericht. Het gat is 7 miljard kleiner dan in oktober nog werd gevreesd.

jvhBron: BELGA

Ons land stevent dit jaar met 33,6 miljard euro nog steeds af op het grootste budgettaire tekort van de Europese Unie. ­Bovendien zijn de belangrijkste problemen structureel, namelijk de oplopende vergrijzingskosten en de te lage werkzaamheidsgraad.  

Bij de eindejaarsraming voor de rekening van 2022 blijken er enkele niet-structurele meevallers te zijn, schrijft De Tijd. Ging de federale regering in oktober nog uit van een tekort van 5,3 procent van het bruto binnenlands product (29 miljard euro), dan wordt dat nu 4 procent van het bbp (22 miljard euro). 4 miljard van die verbetering situeert zich bij de federale overheid, een kleine 3 miljard bij de deelstaten. Ook de schuldgraad valt ietsje lager uit, namelijk 105 procent van het bbp in plaats van 106 procent.

De belangrijkste oorzaak is dat de economie vorig jaar beter heeft standgehouden dan verwacht. Werd in oktober nog uitgegaan van een groei van 2,6 procent, dan werd dat op basis van de ramingen van de Nationale Bank nu bijgesteld naar 3,1 procent. Dat heeft een gunstig effect op de fiscale ontvangsten, die 2,5 miljard euro hoger uitvallen dan verwacht. Daarnaast werd federaal 1,4 miljard euro minder uitgegeven dan gepland. Dat is niet het gevolg van besparingen, maar vooral van onderbenutting van toegekende middelen, en het feit dat enkele aangelegde provisies – voor de strijd tegen corona en de Oekraïnecrisis – iets te hoog waren ingeschat.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer