© SB

Vanaf de zomer kan bestuurskrachtanalyse al scenario’s aanreiken

Leopoldsburg -

Op 1 februari werd het startschot gegeven van een bestuurskrachtanalyse waaraan naast Leopoldsburg ook Beringen en acht DISV-gemeentes uit Noord-Limburg deelnemen. Tegen de zomer voorziet de planning om mogelijke scenario’s voor te leggen.

De coördinatie en de verwerking van de gegevens van dit onderzoek werd ondertussen toevertrouwd aan PROBIS, een consultbureau dat onder meer in de publieke sector actief is en ook voor de gemeente Leopoldsburg eerder al opdrachten uitvoerde. Als afsluiter van de recente gemeenteraad gaf algemeen directeur Joke Lievens een update: “De aanzet voor de bestuurskrachtanalyse kwam er naar aanleiding van een bezorgdheid wat betreft gemeentelijke financiën enerzijds en een bezorgdheid op het vlak van gemeentelijk personeel anderzijds. De taken worden almaar complexer en vragen dus om gespecialiseerd personeel.” Een samenwerking met randgemeenten – in welke vorm dan ook- kan mogelijk soelaas brengen.

Uit alle richtingen

Leopoldsburg werkt momenteel voor de dienstverlening al samen met partners uit alle richtingen. Noordelijk wat betreft hulpverlening, oostelijk wat betreft politiezone, westelijk wat betreft eerstelijnszone en zuidelijk aangaande bemiddeling. Daarnaast grenst Leopoldsburg aan de DISV-regio waarin acht gemeenten uit Noord-Limburg nog meer willen gaan samenwerken. Het gaat om Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Peer en Pelt.” Ondertussen wordt al gewerkt aan de opmaak van een projectstructuur met daarin werk- en stuurgroepen waarvan de verwerkte resultaten tegen de zomer kunnen uitmonden in een eerste scenarioanalyse.

(sb)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer