GEMEENTERAAD. Kampse rommelmarkt vanaf nu van begin maart tot eind november

Leopoldsburg
Staf Boons

Rommelmarkt: Vanaf dit jaar zal de zondagse rommelmarkt twee maanden langer opgesteld staan op het Koningin Astridplein. Vanaf nu is ze voorzien vanaf begin maart tot eind november. Raadsleden gaven hiervoor unaniem groen licht. Ook het amendement van Pro Leop waarmee Danny Bloemen wil voorkomen dat standhouders zich niet aan de tijdslimieten houden, werd unaniem goedgekeurd. Ronald Peeters (VB) stelde voor om uitzonderlijk ook politieke organisaties toe te laten op de markt als zij bijvoorbeeld sociale projecten willen steunen. Tegelijk vroeg hij om een betere signalisatie die moet voorkomen dat voertuigen op het marktplein moeten weggesleept worden.

GAS-vaststellers: Vorig jaar werden de eerste handhavers van OVAM aangesteld als GAS-vaststellers voor de aanpak van zwerfvuil tijdens evenementen. Zij kunnen voortaan rekenen op de steun van drie bijkomende OVAM-ambtenaren die door de gemeenteraad via een geheime stemming werden verkozen.

Dienstencentrum: Na de afbraak van het vroegere rusthuis en de bouw van het woonproject Henriette moest een zijgevel van het dienstencentrum afgewerkt worden. Tegelijk wordt een uitbreiding voorzien met extra bureelruimte en een stockageplaats voor onder meer de maaltijdverdeling. Drie jaar geleden werd dit dossier opgestart en de oorspronkelijke raming van 180.000 euro evolueerde door een prijsevolutie ondertussen naar 300.00 euro. “Veel te duur voor een aanbouw van amper 60 m²”, reageerde Diane De Volder (N-VA) die samen met haar partijgenoten tegen stemde. 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer