GEMEENTERAAD. Stoelendans in Tongerse gemeenteraad

Tongeren
Dirk Roefflaer

Krijn Henrotte: Het nieuwe jaar start met enkele verschuivingen in de gemeenteraad. Voorzitter Krijn Henrotte is schepen geworden. Hugo Biets mocht als raadslid met de hoogste anciënniteit, de zitting openen. De plek van voorzitter werd vervolgens ingenomen door Steve Hoste. Omdat aftredend schepen Marc Hoogmartens niet langer in de gemeenteraad zetelt, mocht Mara Vanheusden uit Piringen de eed afleggen als raadslid. Zij zetelde in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst waar ze wordt opgevolgd door Nancy Munsters uit Nerem.

Wachtlijst: Schepen Johnny Vrancken lichtte het punt over de erkenningsaanvraag van de Woonmaatschappij Limburg toe: “Er worden vandaag 24.000 gezinnen gehuisvest, maar er staan er 21.380 op de wachtlijst voor een huurwoning. Daarnaast zijn er 3.475 kandidaten voor een koopwoning. Tongeren heeft twee bemerkingen ingediend: We willen dat er verder rekening gehouden wordt met een lokale binding. Vandaag moet je minstens 8 jaar in Tongeren wonen om in aanmerking te komen voor een sociale woning. En we willen een spreiding over Limburg van de nieuwe sociale huurwoningen, niet voor de sociale koopwoningen.” Raadslid Patrick Leenders (N-VA) wilde weten of in de toekomst verder sociale fraude wordt opgespoord: “Limburg is koploper met 168 dossiers.”

Schepen Vrancken reageerde: “Dat betreft voornamelijk de mijngemeentes. Woonzo heeft 10 dossiers onderzocht en 1 daarvan heeft een eigendom in het buitenland aangetoond. Die persoon heeft intussen alle voordelen terugbetaald en is vertrokken bij Woonzo.”

Gezondheidscampus: Raadslid Lucienne Castermans (Groen) wilde de stand van zaken voor de Gezondheidscampus in Julianus Shopping kennen en ze pleitte voor een centrale huisartsenwachtpost. Schepen Evelien Stassen antwoordde dat er ondertussen een tiental reacties zijn binnengekomen om een pand te huren: “De stad is geen eigenaar! We hebben een eerste stap gezet met het Gezondheidshuis. Voor een wachtpost is er vandaag onvoldoende draagkracht bij de Huisartsenkring.” Raadslid Lucienne Castermans stelde voor om commissies samen te voegen omdat ze soms slechts een tiental minuten duren en de leden hiervoor telkens 240 euro innen. Voorzitter Steve Hoste hield een stemming over dit voorstel, maar iedereen stemde tegen, behalve Groen en Eugène Van Den Rul, sinds maandag onafhankelijk raadslid, voorheen VB. 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer