© Kris Van Exel

Overwinstbelasting energiesector levert dit voorjaar al 434,5 miljoen euro op, zegt minister Tinne Van der Straeten

De solidariteitsbijdrage van de energiesector, in de vorm van de overwinstbelasting, levert onze schatkist dit voorjaar al 434,5 miljoen euro op. Dat deelde minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) mee in de Kamercommissie voor Energie dinsdag. In het najaar komt daar nog eens de bijdrage van de elektriciteitssector bij.

“De energiecrisis zorgt voor een grote ongelijkheid tussen zij die ervan profiteren en zij die er de dupe van zijn”, zei parlementslid Kim Buyst (Groen) tijdens de Energiecommissie dinsdag. Om die overwinsten aan te pakken, werden verschillende wetten gestemd en Buyst wilde van Energieminister Tinne Van der Straeten graag weten hoe het staat met de uitvoering van die wetten.

“Zoals u zegt zijn er bijzonder grote winnaars die meer verdienen dan ooit gedacht. En tegenover die grote winnaars staan er ook grote verliezers, onze gezinnen en bedrijven, die ook nooit hadden gedacht dat ze zouden geconfronteerd worden met die zeer hoge facturen”, antwoordde de minister. “Het aanpakken van die onrechtvaardigheid heeft geleid tot verschillende wetten om de overwinsten aan te pakken. Opbrengsten die we dus teruggeven via de verschillende steunpakketten. Wetten in zowel de gas-, de petroleum, als de elektriciteitssector. Die elk hun eigen timing en procedure hebben.”

Als eerste, zei de minister, is er de solidariteitsbijdrage van gasnetbeheerder Fluxys. De voorziene 300 miljoen euro werd op 13 januari overgeschreven door Fluxys. Wat betreft ruwe aardolie en aardolieproducten werd de solidariteitsbijdrage voor het eerste semester van 2022 op 26 januari 2023 aan de betrokken ondernemingen gefactureerd, verduidelijkte Van der Straeten. Die eerste bijdrage bedraagt 134,5 miljoen euro en de betaling moet plaatsvinden binnen 30 dagen na het ontvangen van de factuur.

“Dat betekent dat we in dit voorjaar reeds 434,5 miljoen euro innen, waarvan reeds 300 euro op de rekening van de schatkist staat. Het resterende bedrag is in afwachting van betaling.”

Voor de overwinsten in de elektriciteitssector ligt de timing iets anders. Het is complexere materie met vele tussenstappen, zegt de minister. “Hier verwachten we de eerste betalingen dit najaar. De voorbereidingen zijn volop bezig en we zitten perfect op schema.”

“Zoals ik zei: elke euro gaat dus naar de ondersteuning van onze bedrijven en gezinnen. Onder andere het basispakket tijdens de winter”, sloot de minister af.

 (sgg)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer