© BELGA

Ontslagprocedure tegen leiding van het Comité I dreigt

Voorzitter van het Comité I, Serge Lipszyc, en zijn twee adjuncten dreigen de baan te moeten ruimen. Dat blijkt alvast uit een vertrouwelijke nota van de juridische dienst van de Kamer, die door Belga ingekeken kon worden en waarvan het doel is een “eventuele ontslagprocedure” van de leden van de Vaste Commissie van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I), dat de Veiligheid van de Staat en de militaire inlichtingendienst ADIV controleert.

Bron: BELGA

De nota voor de parlementaire begeleidingscommissie van het Comité I licht in 14 pagina’s toe hoe de commissie een ontslagprocedure kan voorbereiden. De nota dateert van 8 december en sindsdien heeft de begeleidingscommissie hoorzittingen georganiseerd. 

De nota benadrukt het uitzonderlijke karakter van de aanpak en verwijst naar het precedent dat leidde tot het ontslag van twee directeuren van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) die zich hadden opgeworpen als klokkenluiders door disfuncties aan de kaak te stellen.

Voorzitter Serge Lipszyc had zich in interviews met de RTBF en Wilfried opgeworpen als klokkenluider door de infiltratie van het staatsapparaat door extreemrechts aan de kaak te stellen, wat leidde tot kritiek binnen het Comité I en binnen de politieke wereld tot het minimaliseren van de beschuldigingen. 

Volgens de juridische nota kan een ontslagprocedure opgestart worden bij “voldoende ernstige motieven”. Maar er wordt ook opgeroepen tot de grootste voorzichtigheid en het opstellen van materiële elementen. Tot nu toe heeft de begeleidingscommissie enkel gewerkt binnen de wettelijke controleopdracht, terwijl de parlementaire commissie nu voor het eerst moet oordelen over de samenstelling en werking van het Comité I, zoals de Kamercommissie Justitie dat moest doen voor de GBA.

Volgens de informatie die Belga kon verzamelen, is de procedure die momenteel in de Kamer loopt unilateraal. De voorzitter van het Comité I is nog niet gehoord en was dinsdag ook niet bereikbaar voor commentaar.   

Het Comité I bestaat uit drie leden, voorzitter Serge Lipszyc en zijn twee adjuncten, die ook elk over een vervanger beschikken.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer