© Gerrit Schuermans

PXL-team zet beste prestatie neer bij ICT-wedstrijd Whizzkids

Hasselt -

Op dinsdag 28 februari 2023 namen vijf teams van de hogeschool PXL deel aan Whizzkids, een ICT-wedstrijd voor hogescholen (lerarenopleiding basisonderwijs). Het PXL-team HEL('s) Angels scoorde het best van alle groepjes in Vlaanderen.

Gerrit Schuermans

De PXL-studenten van de lerarenopleiding lager onderwijs werkten in groepjes van drie en kregen negen weken de tijd om opdrachten uit te voeren in het kader van Whizzkids, de ICT-wedstrijd voor hogescholen (lerarenopleiding basisonderwijs). Ze kregen een vragenreeks met 30 ICT-zoekopdrachten op het niveau van kinderen van de basisschool, maar pedagogisch-didactisch gericht op zowel kleuter- als lager onderwijs. Daarnaast was er een praktische opdracht waarbij elk groepje zelf zes ‘Whizzkids-vragen’ moest opstellen en een KlasCement-opdracht.

Acht hogescholen uit Vlaanderen namen deel aan Whizzkids 2022-2023. Er werden vijf teams geselecteerd vanuit Hogeschool PXL om deel te nemen aan de finale met in totaal 20 teams op dinsdag 28 februari 2023 bij Google in Brussel. “Vorig jaar namen we voor het eerst deel met een 7-tal groepjes die op vrijwillige basis deelnamen”, vertelt PXL-lector Patrick Van Roy. “Dat was een soort van try-out, ook voor ons als docenten om de wedstrijd te leren kennen. Toen waren er helaas geen finalisten.”

“Ondertussen werd de wedstrijd ingebed in het curriculum met vijf finalisten als mooi resultaat”, aldus Van Roy. “Begin oktober kwam de organisatie een introductieworkshop geven op onze hogeschool en dat was de officiële start van de wedstrijd. Daarna maakten de lectoren tijdens onze contacturen geregeld tijd voor de studenten om hieraan te werken. Elk team doorliep op zijn eigen tempo de opdrachten. Zo ontstond er ook een soort van gezonde onderlinge competitie tussen de PXL-groepjes. Ons groepje ‘HEL(‘s) Angels’ scoorde het best van alle groepjes in Vlaanderen. Ze gingen echt zeer fanatiek te werk en waren echt gebrand op die finaleplaats.”

https://www.pxl.be

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer