GEMEENTERAAD. Burgemeester Pelt hekelt: “Sluiting via de media moeten vernemen”

Pelt
Paul Theeuwen

Bewel: “Wij hadden er tot voor 13 januari geen weet van dat maatwerkbedrijf Bewel op Boseind (Neerpelt) de deuren ging sluiten”, antwoordde burgemeester Dennis Fransen (CD&V) op zijn eerste gemeenteraad op tussenkomst van Linda Vissers (lijst Vissers) en Sofie Monsieurs (Groen). Met de sluiting staan 85 jobs op de helling. 1/3 van de werknemers komt uit Pelt, 1/3 uit Lommel en de rest (1/3) uit omliggende gemeenten. Dennis Fransen hekelde de gang van zaken: “Het nieuws over de sluiting hebben wij via de media moeten vernemen.”

Bewel huurt (nog tot 2025) het gebouw van de gemeente. Tegenover lage huurprijs - 6.500 euro per jaar (nooit geïndexeerd) - staat dat Bewel herstellingen moet doen op eigen kosten en daar nijpt het schoentje. De herstellingen die moeten gebeuren, waren voor Bewel buiten proportie en er is ook de economische kant aan het verhaal.

Volgens Monsieurs (Groen) heeft de gemeente (toen Neerpelt) al van 2016 weet over de problemen van huisvesting maar gebeurde er 6 jaar niets. “Begin 2022 heeft de Bewel een brief geschreven aan de gemeente over o.a. een aantal werken die dringend uitgevoerd moesten worden en ook dat ze geconfronteerd worden met problemen die verder reiken dan wat als normaal onderhoud is. Ze vroegen hulp van de gemeente. Als antwoord hierop valt in de ontwerp nota van het college van B&S van 14 maart 2022 te lezen dat al de kosten nu eigenlijk niet meer te verantwoorden zijn. Enkel de noodzakelijke werken worden uitgevoerd. In de beslissing staat ook te lezen dat een herlokalisatie die ook al in 2016 aan bod kwam door schepen Drieskens (CD&V) besproken gaat worden met Bewel.”

Burgemeester Dennis Fransen (CD&V): “Pas in januari 2023 kreeg het college te horen dat Bewel ging vertrekken. Begin deze week is er op onze vraag overleg geweest met Bewel. Wij hebben daar onze bezorgdheden geuit, bezorgdheden die jullie delen. Met dit gesprek wilden we juiste info van de Bewel-directie verkrijgen, ook met vakbonden zullen we nog gesprekken hebben. Bewel heeft de achtergrond van het vertrek toegelicht en het gebouw is daar niet de doorslaggevende factor. Initiatieven die we kunnen nemen, is met Bewel op zoek gaan naar nieuwe partners in de bedrijfswereld.”

“Herlokalisatie lijkt geen makkelijke opdracht. Er zijn niet veel mogelijkheden”, zegt schepen Drieskens (CD&V). Locaties waaraan werd gedacht, is de site van Bechtle of Heikesveld. Bewel heeft die oefening ook gedaan. Er is telkens het probleem van bereikbaarheid met openbaar vervoer. De toekomst van het maatwerk in Noord-Limburg werd in vraag gesteld. ”Bewel in Pelt is en kleine setting. Voor logistiek en opslag is meer ruimte nodig. De economische cijfers waren van die aard dat sluiting zich opdrong. Ik denk dat van alle zijden de inspanningen geleverd zijn die men kon leveren. Wij blijven zoeken naar een oplossing voor de 85 werknemers.”

Nieuw raadslid: Werner Mentens (49) komt in de gemeenteraad voor cd&v als opvolger van voormalig burgemeester Frank Smeets die ontslag nam. Hij wordt ook de CD&V-fractieleider. Werner Mentens is van Broeseind, is landschapsarchitect en werkzaam als beleidsadviseur bij de gemeente Weert. “Ervaring die hij in onze gemeenteraad goed kan inzetten. Wij kijken ernaar uit om vanuit zijn expertise als beleidsadviseur Groen, Natuur en Landschap mee vorm te geven aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Pelt als klimaatbewuste gemeente”, aldus burgemeester Dennis Fransen bij de eedaflegging (foto).

Wateringstraat: De gemeente koopt voor 126.594 euro en perceel (5,41 are) grond aan voor de aanleg van een waterbufferingszone. Het voorstel stuit op een ‘njet’ bij Groen en N-VA en onthouding van Lijst Vissers. Burgemeester Dennis Fransen motiveerde dat de aankoop er kwam op voorstel van Fluvius en de gemeente om het Populierenhof van wateroverlast te behoeden. “De huidige infiltratieriolering in de Wateringstraat staat hydraulisch onder druk, wat ook een negatieve invloed heeft op de afwatering van het binnengebied Populierenhof. De gemeente is in de mogelijkheid om een perceel grond aan te kopen aan de Wateringstraat, langs de Damsheideloop, en waar het achterliggend perceel grond reeds van de gemeente Pelt is. Door de aankoop van dit perceel, samen met het achterliggende gemeentelijke eigendom, kan hier een bufferingszone aangelegd worden die dienst kan doen om de infiltratieriolering in de Wateringstraat te ondersteunen en deels te ontlasten. De buffering kan bijdragen tot een vermindering van de wateroverlast in de tuinzones van de woningen aan de randen van het binnengebied van het Populierenhof. Katrijn Coenjaerts (Groen) noemde het een mooi cadeau voor de koper: ”De grond is veel te duur aan 200 euro de m². Andere percelen in de buurt gingen aan 120 euro de m².” Leon Alders (N-VA) vroeg het punt uit te verdagen: “Omdat er geen technische dossier voorlag en ik zie het nut niet in om op die plek een waterbufferzone te realiseren.“ De meerderheid ging akkoord met de aankoop. 

(path)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer