© BELGA

België tracht drie Iraniërs uit te wijzen, maar die weigeren op vliegtuig te stappen: “In Iran zullen ze gedood worden”

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft maandag geprobeerd drie Iraniërs uit te wijzen wier asielaanvraag in België werd afgewezen. Ze werden naar de luchthaven van Zaventem overgebracht, maar weigerden op het vliegtuig te stappen, waarna ze naar het centrum Caricole, waar ze sinds hun aankomst in België verblijven, werden teruggebracht.

gjsBron: BELGA

Het gaat om een veertiger, die in de voormiddag naar Turkije moest vliegen, en twee jongemannen van 20 en 21, die in november aankwamen en in de namiddag naar dezelfde bestemming moesten vertrekken.  

Protest

In de vertrekhal van de luchthaven verzamelden manifestanten die er bij de Belgische autoriteiten op aandrongen de drie mannen niet naar Iran terug te sturen, omdat ze volgens hen de doodstraf riskeren in hun land van oorsprong. DéFI zal de premier interpelleren over de zaak.

“Als ze in Iran aankomen, zullen ze gedood worden”, zei Khotan Pakneshan, een Belgisch-Iraanse burger die naar Zaventem was afgezakt nadat hij een televisiereportage over de zaak gezien had. “Het gaat om jongeren die deelgenomen hebben aan betogingen tegen het regime in Anzala, een stad aan de Kaspische Zee, en gevlucht zijn. Wat de Belgische staat doet, komt neer op het niet verlenen van bijstand aan mensen in nood”. 

DéFI-kamerlid Sophie Rohonyi (DéFI) sloot zich bij de manifestanten in de luchthaven aan. “Deze twee jongeren moesten vluchten en zijn nu het onderwerp van een arrestatiebevel uitgevaardigd door de Iraanse autoriteiten. België moet zijn engementen over het niet-terugsturen naleven”, vond ze. Haar partijvoorzitter François De Smet zal premier Alexander De Croo over de zaak aanspreken in het kader van vragen over de Belg Olivier Vandecasteele die in Iran wordt vastgehouden”. DéFI wil weten of er een verband is tussen beide dossiers.

Ontmoeting

Dinsdag heeft advocaat Guillaume Lys, die hun dossier heeft overgenomen, een ontmoeting met de twee jongeren en zal hij een verzoek tot vrijlating indienen. “Er wordt hen verweten dat er een aantal elementen in hun dossier niet kloppen. De Belgische autoriteiten moeten beseffen dat deze mensen een dubbel risico lopen, niet alleen omwille van hun deelname aan betogingen, maar ook omdat ze na hun uitwijzing bij hun aankomst zullen beschouwd worden als opposanten en een slechte behandeling zullen krijgen”, legde Lys uit. 

Staatssecretaris van Asiel en Migratie Nicole de Moor wilde geen commentaar geven op de individuele dossiers. Haar kabinet herinnerde eraan dat het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hun asielaanvraag hebben verworpen. “Het gaat om twee onafhankelijke instellingen waarvan we de beslissingen respecteren en in dewelke we vertrouwen moeten hebben. De toestand in Iran is verontrustend, we moeten de strijd voor de mensenrechten daar ondersteunen, maar dat wil niet zeggen dat elke Iraniër een persoonlijk veiligheidsrisico loopt”, luidde het.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer