22.000 maanden stadionverbod voor wangedrag in voetbalstadions

De voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken heeft tijdens het voetbalseizoen 2021-2022 voetbalvandalen meer dan 1.800 jaar aan stadionverboden en meer dan 900.000 euro aan boetes opgelegd. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) dinsdag. Hoewel er niet veel meer processen-verbaal zijn opgesteld dan in het pre-coronaseizoen 2018-2019, zijn de opgelegde sancties opmerkelijk zwaarder.

mtmBron: BELGA

Voor het voetbalseizoen 2021-2022 bezorgde de politie 1.587 processen-verbaal aan de voetbalcel. Dit zijn er niet zoveel meer dan de 1.482 processen-verbaal tijdens het pre-coronaseizoen 2018-2019. Aan de hand van die processen-verbaal start de voetbalcel administratieve procedures op, en neemt een beslissing binnen een termijn van zes maanden volgend op de incidenten. Voor het afgelopen voetbalseizoen werden bijna dubbel zoveel maanden stadionverbod opgelegd dan voor het seizoen 2018-2019: 22.037 maanden tegenover 11.229. Ook het totaalbedrag van de geldboetes ligt fors hoger: 910.250 euro versus 540.525 euro. Wangedrag in voetbalstadions wordt dus zwaarder bestraft.

De zwaardere sancties passen in het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’, dat in mei 2022 door de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden werd voorgesteld. Zwaardere sanctionering voor ernstige inbreuken - zoals fysiek geweld, racisme of xenofobie en het gebruik van pyrotechnisch materiaal - is een belangrijke pijler uit dit actieplan.

Om dit verstrengd beleid nog kracht bij te zetten, keurde de federale regering eind 2022 op vraag van minister Verlinden ook een verstrenging van de Voetbalwet goed. Door het verhogen van de pakkans, het verstrengen van de straffen en het versterken van de toegangscontrole moeten baldadigheden uit de stadions worden gebannen.

“De strengere sancties van de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken zijn een duidelijk signaal: wangedrag hoort niet thuis in onze voetbalstadions”, aldus nog de minister van Binnenlandse Zaken.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer