©  Shutterstock

Ouders moeten kind bij koorts niet altijd meer ophalen in crèche

Als kinderen specifieke medicatie toegediend moeten krijgen terwijl ze in de kinderopvang zitten, hebben hun ouders daar voortaan geen apart doktersattest meer voor nodig. Een etiket van de apotheker met de gegevens van de voorschrijvende arts en de wijze waarop het geneesmiddel moet worden toegediend, volstaat. Dat meldt het Agentschap Opgroeien na overleg met huisartsenvereniging Domus Medica en de beroepsvereniging van kinderartsen. Op die manier wordt de administratieve druk op de huisartsen wat verlicht.

jvhBron: BELGA

Tot nog toe moesten de ouders steeds een specifiek doktersattest kunnen voorleggen indien hun kind in de opvang een bepaald geneesmiddel nodig had. Daardoor moesten veel ouders een extra afspraak met de huisarts boeken, enkel en alleen om zo’n attest te verkrijgen.

“Maar wanneer op het etiket van de apotheker op de verpakking van het geneesmiddel de naam van de voorschrijvende arts vermeld is, is het eigenlijk duidelijk dat de behandeling werd goedgekeurd. Vaak staat ook de duur of de einddatum van een behandeling op het etiket waardoor de opvang weet hoe lang ze een geneesmiddel mogen toedienen”, zegt Niels Heselmans, woordvoerder van agentschap Opgroeien. “Een bijkomend doktersattest, specifiek voor de opvang, is daarom nu niet meer nodig.”

Als de naam van de arts op het etiket ontbreekt, dan kunnen ouders via de apotheek een nieuw etiket aanvragen.

Daarnaast verduidelijkt het agentschap ook het advies rond koorts bij baby’s en peuters in de opvang. “Bij kinderen jonger dan 3 maanden of als je je zorgen maakt als kinderbegeleider is het belangrijk dat ouders zo snel mogelijk een kind komen ophalen”, stelt Heselmans. Als het om oudere kinderen gaat die geen alarmerende symptomen vertonen, dan moet de kinderopvang de ouders informeren en afspreken om een eerste dosis koortswerende medicatie te geven. In tweede instantie kan dan gevraagd worden om het kind te komen ophalen. Een doktersbezoek is enkel aangewezen als de ouders ongerust zijn of als het kind jonger is dan drie maanden.

Kinderen die koorts maken, kunnen daags nadien wel niet zomaar terug naar de opvang. “Studies tonen immers aan dat er een observatieperiode nodig is om te kijken of koorts evolueert tot een ernstige ziekte. Als kinderen 24 uur koortsvrij zijn, kunnen ze opnieuw terecht in de opvang”, besluit Heselmans.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer