©  BELGA

Europese Commissie en België akkoord over bijna drie miljard euro aan investeringen

De Europese Commissie en België hebben een partnerschapsovereenkomst gesloten over de toekomstige besteding van de Europese cohesiefondsen in ons land. Dat heeft de Commissie woensdag meegedeeld. Het akkoord opent de deur voor bijna drie miljard euro aan investeringen in de periode tot 2027.

gjsBron: BELGA

Uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ontvangt België bijna 500 miljoen euro aan fondsen voor onderzoek, innovatie en digitalisering. Het geld dient onder meer voor de versterking van het concurrentievermogen van kmo’s en de digitalisering van overheidsdiensten. In het EFRO is ook zo’n 400 miljoen euro voorzien voor investeringen in duurzame energie, zoals de renovatie van openbare gebouwen. Ook het speciale fonds voor regio’s die het zwaarst worden getroffen door de klimaattransitie (JTF) legt ruim 180 miljoen euro bij.

In het Europees Sociaal Fonds (ESF+) steekt een enveloppe van 1,3 miljard euro voor België. Er gaat 500 miljoen naar onder meer bij- en omscholingsmaatregelen en de aanpak van tekorten aan arbeidskrachten, 300 miljoen euro naar werkgelegenheidssteun voor jongeren en 400 miljoen euro naar de inclusie van kwetsbare groepen, zoals mensen met een migratieachtergrond, laaggeschoolde werknemers, langdurig werklozen, etc. Tenslotte is 40 miljoen euro voorzien voor de verduurzaming van de visserijsector.

De cohesiefondsen blijven de belangrijkste hefboom om de minder welvarende regio’s in de Europese Unie te ondersteunen. Ze vertegenwoordigen één van de belangrijkste uitgaveposten in de Europese begroting, met een totaal budget van zo’n 380 miljard euro voor de periode tot 2027. België is de 26ste lidstaat die een partnerschapsakkoord ondertekent over de besteding van zijn enveloppe. Enkel Hongarije heeft dat nog niet gedaan, maar eerder deze week is beslist dat 55 procent van de Hongaarse enveloppe (6,3 miljard euro) wordt opgeschort vanwege bekommernissen over de rechtsstaat en de bestrijding van corruptie.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer