©  ROBIN UTRECHT

Minder mensen kregen euthanasie tijdens coronacrisis

In 2020 ondergingen minder mensen euthanasie vanwege de coronacrisis. Dat blijkt donderdag uit het tweejaarlijks verslag van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie, die meteen ook ijvert voor een opheffing van de anonimiteit in de euthanasiewet.

Bron: BELGA

In 2020 ontving de commissie 2.245 registraties van euthanasie. Vorig jaar waren dat er 2.700, een stijging van 10,4 procent. Die cijfers uit 2021 liggen opnieuw in lijn met die uit 2019, toen 2.656 mensen euthanasie kregen. 

Vooral oudere patiënten ondergingen euthanasie. Zowat 67 procent is ouder dan 70 jaar, 39 procent is ouder dan 80. Slechts 1,2 procent van het aantal patiënten is jonger dan 40 jaar. Daarbij zaten geen minderjarigen. 

In 2020 en 2021 was kanker (63,4 procent) de voornaamste reden waarom patiënten euthanasie ondergingen. Chronische en ongeneselijke aandoeningen (17,5 procent) vormde de tweede belangrijkste reden. Euthanasie vanwege psychische en gedragsstoornissen (1,9 procent) is eerder uitzonderlijk. In 85 procent van alle gevallen was de patiënt terminaal ziek. 

In meer dan de helft van de gevallen (54,3 procent) vond de euthanasie thuis plaats. Daarnaast werd ook euthanasie uitgevoerd in ziekenhuizen en palliatieve eenheden (30,4 procent) en woonzorgcentra (13,4 procent).

Bij euthanasie zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zo moet de patiënt wilsbekwaam zijn, in een “medisch uitzichtloze toestand” verkeren, “ondraaglijk lijden door een ernstige en ongeneselijke ziekte” en een “verwogen en herhaald verzoek” formuleren. De commissie heeft als taak te controleren of de euthanasiegevallen die artsen aangeven voldoen aan de normen. 

De commissie roept donderdag ook op om de anonimiteit van het registratiedocument op te heffen. Maar daarvoor moet de euthanasiewet uit 2002 gewijzigd worden, klinkt het. De oproep komt er na het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Tom Mortier tegen de Belgische staat. Dat arrest hekelde de tekortkomingen in de a posteriori-controle van de euthanasie die bij zijn moeder werd uitgevoerd. Maar dat probleem “kan enkel worden verholpen door de anonimiteit op te heffen”, aldus de commissie.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer