©  BELGA

Beschuldigde dreigt om rest van terreurproces te zwijgen uit protest: “Ik word vernederd”

Op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem heeft beschuldigde Mohamed Abrini gedreigd om er de rest van het protest het zwijgen toe te doen. Hij klaagde de voorwaarden van zijn overbrenging aan van de gevangenis in Haren naar het Justitia-gebouw, waar het proces plaatsvindt.

gjsBron: BELGA

De voorzitter had in de loop van de voormiddag de jury erop gewezen dat ze zich niet mogen laten leiden door wraak bij het vormen van hun oordeel. Toen Abrini even later het woord nam, vlak nadat de voorzitster van het hof de agenda van het proces had overlopen, verwees hij naar die woorden van de voorzitster en zei hij dat hij al “zeven jaar uw wraak ondergaat”. 

Abrini klaagde aan dat hij bij elke gevangentransport “vernederd” wordt. Hij klaagde erover dat hij zich moet uitkleden, dat hem een blinddoek wordt omgedaan en dat hij naar “satanische muziek” moet luisteren. “Ik zal niets zeggen tot het einde van het proces als het zo blijft doorgaan”, zei Abrini, die het “niet normaal” vond en stelde dat er bij het proces in Frankrijk “wel respectvol” met hem werd omgegaan. 

Brief

De voorzitter van het hof van assisen, Laurence Massart, reageerde dat ze een brief onder ogen had gekregen van onder anderen de advocaat van Salah Abdeslam, Delphine Paci, waarin die eveneens al bezwaren had geuit tegen de detentie- en overbrengingsvoorwaarden. De brief was gericht aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, en aan het parket, met de voorzitster in kopie. Maar ze zei dat de detentie- en overbrengingsvoorwaarden niet tot haar bevoegdheden behoorden. Ook het openbaar ministerie deed dat. De federale procureur legde uit dat het om een beslissing gaat op basis van een administratieve evaluatie, rekening houdend met de veiligheid van de gedetineerden, hun naasten en de politie zelf. 

Advocaat Jonathan De Taye, die beschuldigde Ali El Haddad Asufi vertegenwoordigt, trad Abrini bij. Zijn cliënt werkt volgens hem al jaren goed mee, maar ook hij wordt bij zijn detentie en transport slecht behandeld. “Het gaat hier niet om chantage”, zei hij over de brief van Paci. “Als het proces in Frankrijk goed is verlopen, was dat omdat de autoriteiten hen goed behandelden.”

De Taye zei dat hij nog de dag zelf de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken in gebreke zou stellen. Als een reactie uitblijft, zou hij een zaak in kort geding aanspannen en vragen om het proces in de tussentijd te schorsen. Voorzitster Laurence Massart blokte het debat verder af en wou niet ingaan op de kwestie, zolang er geen conclusies zijn neergelegd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer