© ATV

Opmerkelijk vonnis: De Lijn kan minderjarigen géén boetes opleggen wegens zwartrijden

ANTWERPEN -

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn kan minderjarigen géén boetes opleggen wegens zwartrijden, zo stelt de jeugdrechtbank van Antwerpen in een opmerkelijk vonnis. Volgens de rechtbank zijn de boetes die De Lijn oplegt onwettig, omdat er voor minderjarigen nooit een uitvoeringsbesluit over het opleggen van boetes wegens zwartrijden werd uitgevaardigd.

vdaa

De jeugdrechtbank in Antwerpen heeft onlangs de beslissing van de sanctionerend ambtenaar van De Lijn, die besliste om een minderjarige een boete van 81 euro op te leggen wegens zwartrijden, vernietigd. De rechtbank meent dat er geen enkele wettige basis bestaat om minderjarigen een boete op te leggen wegens zwartrijden.

Het opleggen van boetes kan volgens de rechtbank, op voorwaarde dat de overheid duidelijk omschrijft welke boete een minderjarige zwartrijder kan verwachten. “De rechtbank heeft in het vonnis geoordeeld dat er geen uitvoeringsbesluit te vinden dat betrekking heeft op het opleggen van boetes aan minderjarigen”, aldus persrechter Wendy Verhaeghe. “Om die reden meent de rechtbank dat de boete die werd opgelegd onwettig is en dat er geen basis is om de boete te innen.”

Niet de eerste keer

Volgens de jeugdrechtbank in Antwerpen is het niet eerste keer dat een jeugdrechter een boete wegens zwartrijden heeft vernietigd, omdat er geen uitvoeringsbesluit werd uitgevaardigd door de minister. Of ook de boetes ten aanzien van meerderjarigen onwettig zijn? “De rechtbank verwijst specifiek naar het ontbreken van een uitvoeringsbesluit ten aanzien van zwartrijden door minderjarige reizigers”, aldus de persrechter.

De ouders van de minderjarige, die tijdens de corona-pandemie werd betrapt op zwartrijden, hadden de boete aangevochten om een andere reden. Volgens de ouders had hun dochter haar vervoersbewijs niet gescand, omdat de apparatuur in de bus van De Lijn defect was.

De chauffeur van de bus was niet aanspreekbaar, omdat hij werd afgeschermd omwille van de corona-maatregelen. De Lijn veegde de argumentatie van de ouders van tafel, en stuurde een deurwaarder naar de ouders om de boete van 81 euro alsnog te innen. De ouders werden daarbovenop geconfronteerd met meer dan 200 euro aan deurwaarderskosten.

De jeugdrechtbank in beroep heeft de boete van De Lijn nu vernietigd en veroordeelt De Lijn tot het betalen van alle kosten.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer