©  BELGA

Raad van bestuur van NMBS keurt beheerscontract goed

De raad van bestuur van de NMBS heeft vrijdag het toekomstige beheerscontract voor de spoorwegmaatschappij goedgekeurd. De vakbonden krijgen het nu ter advies voorgelegd, de bedoeling is dat de federale regering voor het einde van het jaar het licht definitief op groen zet.

gjsBron: BELGA

De raad van bestuur boog zich in feite over drie documenten: het beheerscontract - officieel openbaredienstencontract - een ondernemingsplan en een meerjareninvesteringsplan voor 2023-2032. Het was de tweede keer dat ze ter sprake kwamen, omdat er aanpassingen moesten gebeuren nadat de federale regering tijdens het recentste begrotingsconclaaf minder geld had vrijgemaakt voor het spoor dan gevraagd. 

Inhoudelijke informatie over de aanpassingen geeft de NMBS niet, maar topvrouw Sophie Dutordoir zei onlangs nog dat de ambities dezelfde blijven: de NMBS mikt op 10 procent meer treinen en 30 procent meer reizigers tegen 2032. Een aantal investeringen die gepland waren voor 2023-2024, zouden wel uitgesteld worden tot de jaren nadien. En intussen besliste de NMBS ook om de in december geplande uitbreiding van het aanbod uit te stellen. 

Het is de eerste keer dat een beheerscontract loopt over tien jaar. Het vorige contract, voor de periode 2008-2012, liep tien jaar geleden af. 

De teksten zullen nu voor advies worden voorgelegd aan de vakbonden. Tegelijkertijd worden ze officieel overgemaakt aan de regering. De definitieve goedkeuring, samen met die van een performantiecontract met spoornetbeheerder Infrabel, zou er moeten komen tijdens een ministerraad op 23 december.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer