Het pas verkozen bestuur. ©  rr

Gewestelijk comité tennis Limburg wordt opgedoekt

Na meer dan 40 jaar verdwijnt het gewestelijke comité tennis in Limburg. Binnen de structuurhervorming van Tennis Vlaanderen is er vanaf 1 april 2023 geen plaats meer voor een gewestelijk comité per provincie.

Johan Mulders

De specifieke gewestelijke dienstverlening naar tennisclubs wordt stopgezet en wordt geïntegreerd in de professionele structuur op de hoofdzetel. “Tennis Vlaanderen wil met deze bijsturing verder doorgroeien naar een professionele organisatie met een moderne dienstverlening die dicht bij de clubs en de leden staat. Naast een algemene vergadering wordt ook een Bestuursorgaan, een Tennisraad en een Padelraad in het leven geroepen. Alle leden kunnen zich kandidaat stellen,” zegt CEO Gijs Kooken in een persbericht.

In Limburg werd het gewestelijk comité op 1 april van dit jaar nog maar pas vernieuwd. Frank Liwerski volgde Vic Engelen op als voorzitter. Erik Morren en Daan Deckers werden als nieuwe leden verkozen. Samen met Patrick Engelen, Arthur Verhaegen, Lieve Moors en secretaris Werner Rijken vormden zij het gewestelijk bestuur. Wat de gevolgen zijn voor het tennis in Limburg zal de toekomst moeten uitwijzen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer