© Jean-Pierre Valkeneers

Vrienden voor het Goede Doel schenken 40.000 euro aan goede doelen

Diepenbeek -

Enkele vrienden namen op 12 november 2012 het initiatief om een vzw op te richten met als doelstelling het organiseren van activiteiten voor goede doelen.

jean_pierre valkeneers

De goede doelen moeten een link hebben met Diepenbeek. De eerste activiteit was de fuif 'The Dansant' ten voordele van het pas opgestarte Ambulance Wens België. Tot 2018 werd deze naam behouden met uitzondering van 2016 toen de fuif 'Dance-4 Emily', de opbrengst ging naar een diabeteshond voor Emily. Sinds 2019 heet de fuif Ambulancewens Party. Op 10 jaar tijd heeft de vzw 40.004 euro geschonken aan goede doelen, onder meer aan de vzw Orper Straatkinderen Kinshasa. Tijdens de viering van het 10-jarig bestaan werden vele vrijwilligers gevierd en werd een cheque van 5.022 euro overhandigd aan Jan Schraepen van Ambulance Wens België. Het bestuur van Vrienden voor het Goede Doel - met voorzitter Bart Hermans, ondervoorzitter Marijke Hermans, penningmeester Mario Marting, secretaris Greet Bielen en technisch bestuurslid Kris Eykenboom - dankt alle vrijwilligers en de sponsors.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer