©  BELGA

Verwachte krimp blijft uit: Belgische economie groeide in derde kwartaal met 0,2 procent

De Belgische economie kende in het derde kwartaal dan toch geen krimp, maar groeide nog licht, zo blijkt uit nieuwe berekeningen van de Nationale Bank. Het bruto binnenlands product (bbp), gezuiverd voor seizoens- en kalenderinvloeden, steeg met 0,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. In een eerdere flashraming eind oktober was er nog sprake van een daling van het Belgische bbp met 0,1 procent.

gjsBron: BELGA

Dat cijfer valt nu hoger uit dan verwacht. Volgens de Nationale Bank is er sprake van een groei met 0,2 procent op kwartaalbasis, of 1,9 procent op jaarbasis. Vooral in de dienstensector was de toegevoegde waarde hoger dan verwacht (+0,4 procent) en ook de bouw leverde nog een positieve bijdrage (+0,3 procent). Bij de industrie viel de toegevoegde waarde met 0,9 procent terug.

De eerder voorspelde krimp van het Belgische bbp zou de eerste geweest zijn sinds einde 2020. Bij twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei is er sprake van een recessie, maar die lijkt nu minder zeker.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer