GEMEENTERAAD. Vier vernieuwde tennisterreinen in stadspark Warande

Diest
Luk Weyens

Nieuwe tennisterreinen: het stadsbestuur stelt zich borg voor een lening van de Koninklijke Tennisclub Diest voor de vernieuwing van vier tennisterreinen. De club is gevestigd in het stadspark Warande. “De vereniging wil de vier tennisterreinen rond het clubhuis aanpakken”, legt schepen van sport Rick Brans (Open Diest) uit. “De club wil daarmee niet nog eens enkele jaren wachten. De vernieuwing sluit goed aan bij de aanleg van nieuwe sportinfrastructuur in het stadspark.”

Promobijdrage handel: De N-VA-oppositie stelde voor de promobijdrage voor handelszaken eenmalig - voor het jaar 2023 - te schrappen. De promobijdrage is gebaseerd op de oppervlakte van de handelszaken. “De bijdrage betekent voor de handelaars een zware last”, argumenteerde fractieleider Frederik Boone. “De handelaars kregen eerst de coronacrisis te verwerken. Het online winkelen maakt het hen evenmin makkelijk en nu zijn er de forse energieprijzen, die ook de klanten steeds meer hun budget doet bewaken. De eenmalige vrijstelling van de promobijdrage is voor hen welkom.” Schepen van Lokale Economie Maurits Vande Reyde (Open Diest) is daarvoor niet te vinden: “De promobijdrage levert alles samen 150.000 euro per jaar op. Met dat geld gebeuren heel wat activiteiten die Diest als handelsstad in de kijker zetten en kopers naar Diest halen: de kerstverlichting, Supermercado, Ladies City De Luxe,… De promobijdrage opheffen betekent ook het einde van die activiteiten. De promobijdrage is overigens destijds door de handelaars zelf gelanceerd.” Het voorstel werd met 15 stemmen tegen, 10 voor en 1 onthouding verworpen.

Pastorie Kaggevinne: De stad Diest gaat de pastorie van Kaggevinne verkopen. De parochie van Kaggevinne heeft geen eigen priester meer. De pastorie staat sinds 2016 leeg. Die lange leegstand roept bij de N-VA-oppositie vragen op. “Hoe komt het dat er al die jaren niks met de pastorie is gebeurd”, wierp Lydia Thiels-Mertens de meerderheid voor de voeten. “We hebben lange tijd gezocht naar een zinvolle invulling”, legt schepen van Erediensten Monique De Dobbeleer (DDS) uit. “Een eerste piste was het onderbrengen van vluchtelingen en daarna is aan de functie van doorgangswoning gedacht. Geen van beide bleek mogelijk. Aan het gebouw zijn heel wat werken nodig. Het is goed dat het nu op de markt komt.” 

Aangeboden door onze partners