© Koen Luts

GEMEENTERAAD Lummen. Groen: “780.000 euro voor kerken valt niet meer te verantwoorden”

Lummen
Koen Luts

Kerkfabrieken: Op nog geen uur tijd zat de gemeenteraad van november erop, met negentien punten waarvan vijf over de jaarrekeningen van de kerkfabrieken. Schepen Romy Soors (cd&v) en raadsleden Maarten Aerts (N-VA), Jeffrey Mardulier (Vooruit) en Veerle Verboven hadden zich verontschuldigd en de publieksbanken waren helemaal leeg. Schepen van Erediensten Dirk Snyers (cd&v) vertelde dat de totale tussenkomst voor de vijf kerkfabrieken 150.000 euro bedroeg. “In ons meerjarenplan is 128.000 euro voorzien voor de volgende drie jaar of 780.000 euro voor zes jaar. De kerk van het centrum is het hoofdgebouw van de eredienst en daar worden werken voorzien aan het dak en de goten, de klokken en de glasramen. De ijzerzandsteenstroken worden hersteld en er wordt een alarm geïnstalleerd. De kostprijs bedraagt 200.000 euro en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) geeft een subsidie van 81.000 euro en de gemeente 46.000 euro. Genenbos krijgt een toelage van 43.000 euro en ze financieren zelf 4.000 euro voor een geluidsinstallatie en akoestisch materiaal. Voor de kerkfabrieken van Thiewinkel, Meldert en Linkhout zijn er geen nieuwe bijkomende investeringen”, zegt schepen Snyers. Hanne Janssen (Groen) reageerde dat dit niet meer te verantwoorden valt. “Er gaat op zes jaar 780.000 euro naar de kerkfabrieken terwijl er zoveel noden zijn. De burger draait daarvoor op en we moeten hier echt een signaal geven en mensen prioriteit geven”, stelde ze. Dirk Snyers gaf toe dat het over veel geld ging. “Wij kunnen geen kerken sluiten en zijn verplicht om toelagen te geven, maar ik deel je mening.”

Opvanginitiatieven: Het reglement voor de erkenning van Lummense opvanginitiatieven werd unaniem goedgekeurd. Schepen Heidi Lamotte (cd&v): “Van vzw’s die kampen organiseren krijgen we regelmatig de vraag om fiscale attesten uit te reiken. Het gaat om lokale initiatieven die niet winstgevend mogen zijn, ze mogen geen lidgeld vragen maar wel kosten en ze moeten aangesloten zijn bij een adviesraad. Andere gemeenten hebben al zo een reglement en wij nu dus ook”, aldus Lamotte.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer