© eva

GEMEENTERAAD. Lanakense gemeenteraad palavert 1,5 uur over GAS-boetes: oppositie stemt tegen

Lanaken
Eddy Vandoren

Dierenwelzijn: Het voorstel om de zogenaamde GAS-verordening - de reglementering over de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties - te wijzigen, lokte een discussie uit van nagenoeg anderhalf uur, waarbij de oppositie niet alleen de totstandkoming van het gewijzigde reglement op de korrel nam maar ook heel wat inhoudelijke opmerkingen had. Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) was nochtans zeker van zijn zaak. “De wijzigingen komen er op voorstel van de politieraad en zullen dus ook in Maasmechelen doorgevoerd worden. We doen dit om een lik-op-stukbeleid te kunnen voeren en om op te treden tegen hen die volharden in de boosheid. De meeste mensen hebben het gevoel dat er teveel straffeloosheid is. Ze zijn vooral bekommerd om zwerfvuil en dierenwelzijn. Wel dit nieuwe reglement geeft ons de mogelijkheid om de kwaadwilligen te sanctioneren.” In het vernieuwde reglement worden clausules opgenomen waarbij o.m. een verbod wordt ingevoerd voor het gebruik - lees misbruik - van dieren voor entertainment doeleinden. Denk aan het gebruik van dieren op kermissen, optochten, circussen, roofvogelshows... maar ook aan het loslaten van duiven bij huwelijken en feestelijkheden. Verder wordt het oplaten van wens- en heliumballonnen strafbaar omdat deze vervuilend zijn voor het milieu en een gevaar voor de dieren. Freddy Stouten, Vera Jans, Rudi Mechels (allen cd&v) en Piet Van Berkel, Noëlla Vanaubel en Boris Mechels (allen N-VA) vonden het reglement te verregaand - zeker wat betreft de nostalgische gebruiken - en klaagden ook de strengheid en willlekeur aan waarmee de GAS-ambtenaren optreden. Dat laatste werd ontkend en met cijfers ontkracht door de algemeen directeur. Bij de stemming was de voltallige oppositie tegen.

Jeugdinfrastructuur: Het voorstel om aan de erkende jeugdverenigingen een gratis gemeentelijk lokaal in hun eigen dorp ter beschikking te stellen op de dagen dat ze hun reguliere activiteit organiseren, lokte heel wat oppositiekritiek uit. Niet het principe als zodanig, maar vooral de totstandkoming ervan werd op de korrel genomen. Vera Jans: “Er werd geen advies gevraagd aan de Jeugdraad, enkel aan de Kernraad. Deze adviesvraag gebeurde laattijdig, iets wat de Kernraad ook aanklaagt. Wij willen dat er niet enkel over jeugd en jeugdbeleid wordt gesproken, maar ook mét de jeugd. Omwille van het gebrek aan participatie en inspraak, en bij gebrek aan advies van de Jeugdraad zijn wij tegen. Hoe bevoegd schepen Astrid Puts (Open Vld) nadien het voorstel ook verdedigde: cd&v stemde tegen en N-VA en Vlaams Belang onthielden zich.

Riolering: Aquafin plant een project in de Henri Dunantstraat om deze en de aangrenzende Molen- en Parallelstraat te voorzien van gescheiden riolering. Het bestek wordt geraamd op bijna 2,6 miljoen waarvan het grootste aandeel ten laste valt van Aquafin en Fluvius. “Er komt een infovergadering in februari. Dan starten ook de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen en de eigenlijke werken zullen starten in maart 2023”, zei schepen Peter Verheyen (Open Vld). Het project werd unaniem goedgekeurd.

 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer