©  BELGA

Eerste reacties op loonakkoord allesbehalve positief: “Ruim onvoldoende” en “teleurstellend”

De federale regering is in geslaagd een loonakkoord af te sluiten. De lonen zullen de komende twee jaar niet stijgen bovenop de index, daar is geen marge voor. Maar er komt wel een premie tot 750 euro voor werknemers in sectoren die goed boerden. Maar de politieke partijen, vakbonden en werkgeversorganisaties reageren niet positief op de beslissingen. Een overzicht.

N-VA: “Loonakkoord is ronduit teleurstellend en schadelijk”

Het loonakkoord waarover het kernkabinet van de federale regering het maandag eens is geraakt is “ronduit teleurstellend en schadelijk”. Dat zegt N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw. “Nog maar eens worden de werkloosheidsuitkeringen verhoogd. En nog maar eens stijgen de brutoloonkosten voor de laagste lonen.” Een “ronduit teleurstellend en schadelijk loonakkoord”, vindt N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw. En ook “compleet onverantwoord als je weet dat de loonkosten in dit land al veel sneller stijgen dan in onze buurlanden en belangrijkste handelspartners”.

Volgens Anseeuw moet de regering “eindelijk eens solidair zijn met wie wél werkt in dit land”, door de nettolonen op te trekken zonder de brutoloonkosten voor de werkgevers te laten stijgen. “Het zijn stillan echt zotten die werken in dit land”, besluit hij.

©  BELGA

Unizo: “Huizenhoog economisch probleem blijft”

Het verzoeningsvoorstel van de federale regering rept enkel over die bedrijven die het goed doen, terwijl er voor de overgrote meerderheid van de bedrijven “een huizenhoog economisch probleem blijft”. Dat zegt Danny Van Assche, topman van ondernemersorganisatie Unizo.

Van Assche zegt “bijzonder zenuwachtig” te worden van het feit dat er geen aandacht gaat naar de bedrijven die het niet goed doen. “De overgrote meerderheid van de bedrijven doet het slecht en heeft al problemen om alles gewoon rond te krijgen”, aldus de Unizo-gedelegeerd bestuurder, verwijzend naar de meer dan 10 procent loonindexering die moet betaald worden.

Volgens Van Assche is het een “koude vaststelling” dat er voor die overgrote meerderheid geen aandacht is. Het is dan weer een goede zaak dat is “gebetonneerd” dat bedrijven die geen financiële ruimte hebben voor een premie, daar aan kunnen ontsnappen.

©  Luc Daelemans

ABVV: “Geen structurele loonsverhoging”

Het ABVV is “niet heel enthousiast” over het loonakkoord dat de regering heeft voorgesteld, al zitten er voor de socialistische vakbond ook positieve punten in. Dat zegt algemeen secretaris Miranda Ulens. “We zijn eigenlijk niet voor cheques”, zegt Ulens over de premie uit het regeringsvoorstel. Bedrijven die het goed doen, kunnen eenmalig tot 750 euro geven aan hun werknemers in de vorm van een cheque. “Dit is geen structurele verhoging van de lonen. Het telt bovendien niet mee voor de pensioenopbouw. Er zijn nu al mensen die met hun pensioen niet rondkomen.”

Ulens herhaalt dat de bonden liever willen dat de loonnorm indicatief wordt, zodat vakbonden en werkgevers toch nog over loonopslag kunnen onderhandelen. Nu is er wettelijk gezien geen marge voor een loonsverhoging.

Ulens is wel tevreden dat onderhandelingen op sectorniveau mogelijk worden en denkt dat veel sectoren met de premie aan de slag zullen gaan. “Ik hoor dat er werkgevers zijn die hun personeel erkenning willen geven”, luidt het. “Daarbij kan nog rekening worden gehouden met bedrijven in moeilijkheden.”

©  BART DEWAELE

VBO: ruim onvoldoende antwoord op echte uitdagingen

Het loonakkoord waarover het kernkabinet van de federale regering het maandag eens is geraakt, biedt ruim onvoldoende antwoord op de echte uitdagingen. Dat meldt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) in een eerste reactie. “Het is alvast een belangrijk signaal dat de loonnorm op 0 procent wordt gezet”, zegt VBO-topman Pieter Timmermans. “Zo vermijden we dat er een algemene loonkostenstijging voor de economie wordt georganiseerd.”

Maar met de eenmalige premies wordt volgens het VBO een verkeerd signaal gegeven. “Met een competitiviteitscrisis die heviger dan ooit woedt, wordt toch de mogelijkheid geboden aan de vakbonden om hogere premies te eisen dan tijdens vroegere en mildere crisissen. Dit is een onbegrijpelijk signaal. Ons land heeft nu een doortastend competitiviteitspact nodig dat de loonkostenhandicap van 16 procent afbouwt om alzo de werkgelegenheid in dit land niet in het gevaar te brengen”, aldus Timmermans.

Inzake de welvaartsenveloppe heeft men volgens het VBO “terecht bijgestuurd voor de werkloosheidsuitkeringen, zodat werken meer loont dan niet-werken”.

©  BELGA

PVDA: “Regering houdt vast aan structurele blokkering lonen”

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw noemt het loonakkoord waarover het federale kernkabinet het maandag eens is geraakt “onaanvaardbaar”. Volgens de extreemlinkse oppositiepartij “houdt Vivaldi vast aan de structurele blokkering van de lonen in ons land.” De PVDA is niet te spreken over dat akkoord. “De regering ontneemt de hele werkende klasse alle vrijheid om te onderhandelen over haar rechtmatige deel van de koek”, zegt voorzitter Raoul Hedebouw. “Op een moment dat de 5.000 grootste bedrijven in België hun winst verdubbelen tot 36 miljard euro alle lonen blokkeren op 0,0 procent is onrechtvaardig en in tijden van koopkrachtcrisis ook helemaal onverantwoord.”

De mogelijkheid om premies toe te kennen in bedrijven die het ondanks de crisis goed doen, is een doekje voor het bloeden, vindt Hedebouw. De cheques zijn bovendien hypothetisch, stipt hij aan. “Vorig jaar kreeg slechts de helft van de werknemers ze.”

De marxisten pleiten ervoor om de hoge energieprijzen te blokkeren om zo de inflatie terug te dringen. “Nu het Europees prijsplafond een lachertje is gebleken, is het tijd dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt en de energieprijzen zelf blokkeert. Dat zou pas zuurstof geven aan de hele economie.”

©  DBA

LEES OOK. Een loonakkoord en een premie tot 750 euro: Vivaldi overleeft zijn grootste hindernis, maar wie profiteert ervan?

Katoen Natie: regering geeft gehoor aan ons voorstel

“De regering geeft gehoor aan ons voorstel om belastingvrije cheques aan de werknemers uit te keren. Daarom hebben de bedrijven van de groep Katoen Natie en Indaver beslist aan al zijn werknemers in België een premie van 750 euro belastingvrij uit te keren van zodra dit mogelijk gemaakt wordt door regering en sociale partners”, dat laat voorzitter en CEO Fernand Huts weten in een persbericht.

©  BELGA

ACV: “Bewijst dat onwerkbare loonwet op eigen grenzen stoot”

De nieuwe consumptiecheque die de regering voorstelt, bewijst dat de loonwet op zijn grenzen stoot. Dat zegt ACV-voorzitter Marc Leemans via Twitter in een eerste reactie op het federale loonakkoord.

Voor de christelijke vakbond is de nieuwe consumptiecheque “welgekomen”, zegt Leemans. “Maar het bewijst voor de tweede maal dat de onwerkbare loonwet op zijn eigen grenzen stoot.”

De bonden pleiten al lang voor een “indicatieve” loonnorm, wat ruimte zou geven voor onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers over loonopslag. De werkgevers willen daar niet van weten.

Nu de regering zich heeft uitgesproken over de welvaartsenveloppe, wil Leemans voorts dat het geld zo snel mogelijk naar de mensen met de laagste pensioenen of uitkeringen gaat.

©  BELGA

Comeos: “Premie niet afgestemd op arbeidsintensieve sectoren met lage lonen”

De premie uit het federale loonakkoord is niet afgestemd op arbeidsintensieve sectoren met lage en middelhoge lonen. Dat zegt handelsfederatie Comeos. Een premie van 500 euro is onbetaalbaar, klinkt het.

Comeos is ontgoocheld over het akkoord. Het is niet afgestemd op arbeidsintensieve sectoren zoals handel, horeca, logistiek en kmo’s met lage of middelhoge lonen, meent de werkgeversfederatie.

“De regering geeft de indruk dat differentiatie mogelijk is, maar uiteindelijk wordt 500 euro weer een streefdoel voor de vakbonden in alle sectoren en bedrijven”, luidt het.

Het gaat volgens Comeos-CEO Dominique Michel momenteel niet goed in de handel, “met dalende volumes in zowel supermarkten als non-food winkels, terwijl de kosten voor grondstoffen, lonen, energie, huur, enzovoort exploderen”. De handelaars rekenen de kosten niet allemaal door, zegt hij.

“En dan zijn er nog de gevolgen van de indexatie van meer dan 10 procent : vóór deze energie- en inflatiecrisis waren we al 21 procent duurder op het vlak van loonkosten per uur dan onze buurlanden. Momenteel loopt dit op naar 27 procent.”

©  BELGA

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer