GEMEENTERAAD. Voeren worstelt met parkeerproblemen en legt daarom extra parkings aan

Voeren
Nico Meens

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: De gemeenteraad heeft het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld voor zowel de gemeente als het OCMW. De uitgaven zullen met zo’n 10 procent stijgen, zowel voor personeelsuitgaven, nutsvoorzieningen als werkingskosten. Volgens burgemeester Gaens zullen ondanks de stijging van de levensduurte alle geplande projecten kunnen verdergezet worden en zijn er ook nieuwe opportuniteiten. Zo wordt het subsidiebedrag voor verenigingen verhoogd, worden steunmaatregelen voor verenigingen naar aanleiding van de energiecrisis uitgewerkt, wordt een jaarlijks budget voorzien voor kleine wegherstellingen, zal een nieuwe parking in Sint-Martens-Voeren aangelegd worden en wordt meer dan 1 miljoen euro voorzien voor de bovengrondse weginrichting binnen het rioleringsproject Voer fase 2. Raadslid Levaux (RAL) wees erop dat het OCMW best kan zorgen voor een iets groter budget om mensen in problemen te kunnen bijstaan.

Parkeerbeleid: Naar aanleiding van de resultaten van een bevraging van Toerisme Vlaanderen (Reizen naar morgen) werd een parkeerbeleidsplan opgesteld en nu dus goedgekeurd. Daarin zijn er drie speerpunten die gefaseerd zullen aangepakt worden. Vanaf begin januari start de gemeente met de inrichting van randparkings in Sint-Martens-Voeren (Einde en Kerkhofstraat) en in ’s-Gravenvoeren met duidelijke bewegwijzeringen naar de parkeerplaatsen en worden er vervolgens vier blauwe zones ingevoerd. Beide fracties gingen akkoord dat er momenteel verkeers- en parkeerproblemen zijn voor de inwoners in verschillende kerkdorpen.

Aankoop van grond: De gemeente gaat een perceel grond, grenzend aan het speeltuintje en de Berwijn in Moelingen, aankopen om er een pad langs de Berwijn aan te leggen en in de toekomst het speeltuintje met bijkomende belevingselementen te kunnen realiseren. Prijskaartje: 85.000 euro. Het bestuur zal de inwoners van Moelingen mee de bestemming laten bepalen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een uitbreiding van de speeltuin, een boomgaard of een hondenlosloopweide.

Collector Voer fase 2: In navolging van Collector Voer fase 1 start Aquafin het rioleringsproject ‘Collector Voer fase 2’ op. De werken hebben als doel gescheiden riolering aan te leggen van aan Vitschen tot Sint-Pieters-Voeren. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om het openbaar domein op te waarderen. Op het traject van de rioleringswerken wordt de wegenis, inclusief stoepen hernieuwd. Ook zal de gemeente de vernieuwing van het wegdek in een deel van Komberg en Altenbroek koppelen aan dit project. Onder meer voor de herstelling van Komberg en Altenbroek is een bedrag voorzien van 355.000 euro. Voor de politie bedraagt de gemeentelijke bijdrage 264.000 euro.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer