GEMEENTERAAD. Borgloon, Kortessem en Wellen krijgen pedagogische coach voor kinderdagverblijven

Borgloon
Rudi De Cock

Pedagogische coach: De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de lokale besturen van Borgloon, Kortessem en Wellen in het kader van de zopas aangeworven pedagogische coach. De overeenkomst kan rekenen op subsidies van de Vlaamse Overheid. Schepen Loes Ory (Open Vld-Stroop) verduidelijkt: “De coach is nadrukkelijk geen kinderbegeleider. In de kinderopvangdiensten van de drie gemeenten zal de coach de ploeg van kinderbegeleiders aansturen, opvolgen en proactief te werk gaan. De coach moet vooral inzetten op kwaliteit door ondersteuning van de teams en door navormingen voor het personeel te organiseren. Zij mag dus geenszins ingezet worden als extra kinderbegeleider.”

Lokaal Energie- en Klimaatpact: “We zijn met het pact 1.0 goed op weg”, zegt raadsvoorzitter Danny Deneuker (Vooruit). “Dit bijkomend pact 2.0 wil een aantal zaken aanscherpen. De subsidie bedraagt hiervoor 13.613 euro.” N-VA-raadslid Wim Lambrechts vindt echter dat er te weinig gebeurt. “Na 1.0 is er nu 2.0, en dan kunnen we zo nog een tijdje doorgaan? 1.0 is onvoldoende uitgevoerd. Wij moeten veel meer doen”, bepleit hij. Lambrechts somt de voordelen op van de nieuwbouw technische dienst met volledige verledding en zonnepanelen. “Jammer dat ik niet meer van die voorbeelden kan geven. Borgloon heeft het financieel niet makkelijk, maar we gaan ons onthouden omdat aan het lokale pact 1.0 nog bijlange niet voldaan is.” Schepen Bellings (Open Vld-Stroop) weerlegt: “We delen uw bezorgdheid. Er zit wat zonnepanelen betreft heel wat in de planning. Daarnaast zijn er beschermde gebouwen waar je niet zomaar met een vingerknip alles kunt gaan doen omtrent energie en klimaat.” Schepen Awouters somt de lijst op van de realisaties van het pact 1.0 en waar de stad mee bezig: laadpalen, bomen planten en diverse realisaties inzake wateropvang (blue deal). Bij de stemming onthoudt de N-VA-fractie zich.

Kinderarmoede: Raadslid Lambrechts (N-VA) steunt de meerderheid inzake het project ‘Froep’, dat al een tijdje loopt en via deze raad verlengd wordt. “Maar we kunnen de kinderen niet alleen maar helpen door iets gratis te geven. Als we lege brooddozen willen vermijden, zal er meer structureel moeten gebeuren dan enkel het uitdelen van voedsel.” Deneuker repliceert: “We moeten alle krachten bundelen op het terrein zoals leerkrachten, opvoeders en ouderraden.” Awouters vult aan: “We hebben met Europees geld de keuken gebouwd, we stellen mensen sociaal tewerk en we benutten de overschotten van Belorta. De uitdagingen zijn zeker groot. We moeten waakzaam blijven”, besluit hij. 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer