GEMEENTERAAD. Oppositie Lommel kritisch voor locatie jongerencentrum: “Parkeerproblemen zullen verergeren”

Lommel
Geert Van Baelen

Rondweg: De stad heeft voor de herinrichting van de Koning Albertlaan en de Koningin Astridlaan in het kader van de rondweg 78 van de 88 innames gerealiseerd. Voor een viertal percelen die liggen aan de doorsteek naar de Norbert Neeckxlaan is er nog geen zicht op een onderling akkoord. In juni werd een onteigeningsprocedure goedgekeurd die nu in aangepaste en gewijzigde vorm werd terugbracht op de gemeenteraad voor een voorlopige vaststelling. “Voor we kunnen onteigenen, moet er eerst nog minnelijk onderhandeld worden, en hiervoor moet een termijn worden vastgesteld. We leggen die vast op 3 maanden. Als we aanvoelen dat dit positief verloopt, dan kan die termijn worden verlengd”, schetste schepen voor Mobiliteit Sophie Loots (cd&v). De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde vorig jaar een eerste besluit omdat het onder andere gebaseerd was op verouderde mobiliteitsgegevens. Volgens oppositieraadslid Walter Cremers (Samen Vooruit) heeft het beleid haar les nog altijd niet geleerd. “We merkten in juni al op dat het dossier nog niet aan de verwachting voldeed. Het is goed dat er nu deels wordt ingegaan op onze opmerkingen, maar het dossier blijft onvolledig. Na vier jaar is er specifiek voor de verbinding tussen de Leopoldlaan en Norbert Neeckxlaan, geen vooruitgang. Eind vorige legislatuur lag er een akkoord dat was gekoppeld aan een bouwproject.” Bob Nijs (cd&v) noemde dat een staaltje ‘achterkamerpolitiek’. Raadslid Cremers reageerde daarop furieus. “Dit is platvloers en suggestief. Welk beleid heeft in de stationsomgeving tegen alle richtlijnen in een bouw van vijf hoog toegestaan?”

Jongerencentrum: Oppositiepartijen Samen Vooruit en Voor3920Lommel uitten kritiek op de locatie van het jongerencentrum op de parking aan De Adelberg. “Wij zijn absoluut voor de komst van een jongerencentrum, maar op de recente hoorzitting maakten heel wat aanwezigen zich zorgen over het gebrek aan parkeerplaatsen. Die parking die er nu ligt en cruciaal is voor het cc, de bioscoop en het jongerencentrum zelf, wordt niet gecompenseerd”, stelde gemeenteraadslid Carine Creemers (Samen Vooruit) die voorstelde om een ondergrondse parking te voorzien . Dag Indenhoek (Voor3920Lommel): “De nu al aanwezige parkeerproblematiek zal verergeren zonder maatregelen op lange termijn, want het wordt alleen maar drukker. Nu kunnen nog ondergrondse parkings worden voorzien, later niet meer. ” Burgemeester Bob Nijs (cd&v) reageerde dat in de projectzone slechts 46 parkeerplaatsen worden opgeofferd. “Binnen de rondweg zijn er meer dan 1.000 waarvan er 450 op wandelafstand van de locatie. Een studie uit 2019 wijst op een parkeeroverschot in Lommel. Het is een kwestie van mensen naar deze parkeerplaatsen te leiden.” Schepen Peter Vanderkrieken (cd&v) stelde dat hij als proef twee maanden lang met de wagen elk weekend naar het cc was gereden. “Als de parking aan de Adelberg volzet bleek, dan was er wel altijd plaats op de twee parkings aan het stadhuis, op vier minuten wandelafstand. Over wat zijn we bezig?”

Oversteekplaats: Schepen Sophie Loots (cd&v) vroeg de goedkeuring voor een oversteekplaats ter hoogte van de Luikersteenweg en de Sint-Thomasstraat, vlak aan de brug van Lommel-Barrier. “Dit is op vraag van Fedasil voor de mensen van het Parelstrand die zo op een veilige manier kunnen oversteken om de bus te nemen.” 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer