Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout wil met het uitgespaarde geld toeslagen voor ouders verdubbelen. ©  BELGA

“Half miljard euro kindergeld verdwijnt in zakken Vlaamse regering”, volgens Groen

Door het Groeipakket niet volledig te indexeren verdwijnt jaarlijks “een half miljard euro in de zakken van de Vlaamse regering”. Dat zegt Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout. Gezien de armoedecijfers is die keuze volgens Groen “onaanvaardbaar”. Vaneeckhout wil het Groeipakket inzetten als hefboom tegen armoede en stelt voor om met het uitgespaarde half miljard euro de sociale toeslagen en participatietoeslagen te verdubbelen.

Bron: BELGA

Bij de opmaak van de begroting heeft de Vlaamse regering stevig gediscussieerd over de indexering van het Groeipakket. Die hoog oplopende discussie leidde zelfs tot het uitstel van de Septemberverklaring. Uiteindelijk besliste de regering-Jambon om het Groeipakket niet aan de spilindex te koppelen, maar om de indexering wel opnieuw op 2 procent in plaats van 1 procent te brengen. Daarnaast werd de doelgroep voor de sociale toeslagen uitgebreid en kwam er een eenmalige sociale toeslag van 100 euro in 2022 en 2023. 

Omdat de federale dotatie voor het Vlaamse kindergeld wél geïndexeerd wordt, kan de Vlaamse regering volgens Groen jaarlijks 510 miljoen euro “in eigen zakken” steken. “Dat betekent dus dat er 510 miljoen euro niet naar de gezinnen gaat, maar verdwijnt in de begroting. Geld dat gebruikt moet worden om elk kind eerlijke kansen te geven en zo armoede tegen te gaan”, meent  Vaneeckhout.

Met de armoedecijfers in het achterhoofd – één op de vijf kinderen groeit op in een armoedesituatie – is die operatie voor Groen “onaanvaardbaar”. Groen wil het half miljard euro “integraal geven aan zij die dat het meest nodig hebben”. 

Toeslagen verdubbelen

De partij maakte zelf de berekening dat de sociale toeslagen verdubbeld zouden kunnen worden. Die toeslag is een tegemoetkoming voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskosten moeilijk kunnen dragen. “Een verdubbeling van de sociale toelagen betekent een toename van het kindergeld tussen de 28 procent en 37 procent, voor de armste gezinnen. Het niet-indexeren van het kindergeld is een politieke keuze, maar niet de onze”, aldus Vaneeckhout. 

Naast de sociale toeslagen zelf, wil Groen ook de selectieve participatietoeslag of de schooltoeslag verdubbelen, de jaarlijkse steun voor gezinnen met schoolgaande kinderen en een laag inkomen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer