© Jan Vuerstaek

Tuinhier Bilzen zet leden van het eerste uur in de bloemetjes

Bilzen -

Na twee jaren corona, heeft Tuinhier Bilzen zijn werkjaar 2022 nog eens kunnen afsluiten met een ledenfeest.

Jan Vuerstaek

Het zaaltje in Pabilo Bilzen werd voor de gelegenheid feestelijk ingericht. Na een korte verwelkomingsreceptie konden de gasten aanschuiven voor een lekker soepje, een koud buffet en een dessertje. Tussendoor werden in een powerpointpresentatie herinneringen opgehaald van drie jaren Tuinhier Bilzen. Ondanks corona kon de tuinvereniging nog heel wat activiteiten organiseren. Na het feestmaal werd tijd gemaakt voor de Allerslimste Tuinmens Quiz. Op erg originele wijze (je waande je als het ware in de studio van de Allerslimste mens ter Wereld) werden de gasten uitgedaagd met 20 tuinvragen. De winnaar werd later op de avond beloond met een jaar gratis lidmaatschap bij Tuinhier. Daarna kregen de aanwezigen als eerste te horen welke plannen Tuinhier Bilzen voor 2023 uitgewerkt heeft. Dit is ook terug te vinden in de nieuwe jaarfolder 2023 van Tuinhier Bilzen. Dit ledenfeest kreeg nog een verassend slot. Tuinhier Bilzen heeft er nu vijf jaar opzitten. Bij dit jubileum werden de aanwezige leden van het eerste uur in de bloemetjes gezet. Zij werden door het bestuur getrakteerd met een mooi pakketje voorjaarsbloembollen. De jubilarissen gingen samen met de medewerkers op de foto.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer