© Els Agten

© Els Agten

© Els Agten

© Els Agten

© Els Agten

thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:

Prof. Hans Geybels schetst een beeld van Maria en haar verering in Peer

Peer -

Op vrijdagavond 18 november was prof. Hans Geybels te gast in Wijchmaal voor de voorlaatste activiteit van het mariaal jaar. In de publiekslezing 'Meer Maria? Mariaverering door de eeuwen heen' schetste hij op boeiende wijze een beeld van Maria en haar verering.

Els Agten

Het publiek kon de uiteenzetting zeker smaken. Zo leerden ze dat Maria maar op enkele plekken in de evangelies vermeld wordt en dat het proto-evangelie van Jacobus meer informatie geeft. Prof. Geybels wees er ook op dat er in de eerste vier eeuwen eigenlijk geen melding gemaakt werd van Maria. Dat veranderde toen ze uitgeroepen werd tot Moeder van God of ‘theotokos’ in 431. De aanwezigen kregen vervolgens een mooi overzicht van de Mariaverering en het ontstaan van de verschillende Mariafeesten tijdens de middeleeuwen en later. De mooiste boodschap klonk op het einde: de geschiedenis van de Mariadevotie leert dat er vanalles gebeurd is, en dat het misschien niet allemaal even verantwoord was. Toch leert Maria ons veel over het moederschap. Ze stond onder het kruis, zoals we ook zien in de vestkapellen, en hoewel ze niet direct iets kon doen of oplossen, was ze er wel. Moeders zijn er voor hun kinderen. Foto's: (c) Rita Houwen (c) Els Agten

http://www.marialefeestenpeer.be

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer