©  BELGA

Kamer legt nieuwe procedure voor bepaling artsenquota vast

De plenaire Kamer heeft donderdag een wetsontwerp goedgekeurd waardoor het vastleggen van de artsenquota in de toekomst zal gebeuren na advies van de Planningscommissie. Er stemden 77 leden voor, 52 tegen, bij 4 onthoudingen.

Bron: BELGA

De federale regering en de Franse Gemeenschap raakten het afgelopen voorjaar eens over een regeling voor de artsenquota, een dossier dat al ruim een kwarteeuw communautaire kopzorgen veroorzaakte omdat in Franstalig België systematisch te veel artsen afstudeerden. 

De Franse Gemeenschap organiseert vanaf volgend academiejaar net als Vlaanderen een vergelijkend toelatingsexamen met een aantal beschikbare plaatsen. Alle studenten die nu nog bezig zijn aan de opleiding, zullen bij het afstuderen een Riziv-nummer kunnen krijgen. Het akkoord moet nog definitief groen licht krijgen in de Kamer.

Een deel van het akkoord houdt in dat bij het vastleggen van de quota voor hoeveel artsen mogen afstuderen, niet langer de verdeelsleutel wordt gehanteerd die is vastgesteld door het Rekenhof. Volgens de nieuwe procedure zullen de toekomstige quota bepaald worden per gemeenschap na advies van de Planningscommissie.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer