©  BELGA

Klokkenluiders bij Vlaams overheid krijgen betere bescherming

Het Vlaams Parlement heeft woensdag de klokkenluidersregeling unaniem goedgekeurd. Personeelsleden van de Vlaamse overheid en lokale besturen die wantoestanden of corruptie naar buiten brengen, hoeven in de toekomst niet meer te vrezen voor ontslag, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

wverBron: BELGA

“Als personeelsleden inbreuken vaststellen, zoals discriminatie, schending van privacy, fraude of andere wantoestanden, zullen ze deze aan het licht kunnen brengen. Dit zonder angst voor ontslag of andere sancties”, zegt minister Somers. 

De regelgeving is een gevolg van de omzetting van een Europese richtlijn, die ervoor zorgt dat de bewijslast voor het ontslag bij de ontslaggever ligt. De leidinggevende moet dan aantonen dat het ontslag geen verband houdt met de melding.

Volgens minister Somers gaat de Vlaamse regelgeving nog een stap verder. Naast het Unierecht wordt ook alle nationale, Vlaamse of lokale wetgeving in de scope opgenomen. Zo hoeven de potentiële melders zich niet eerst af te vragen of ze nu met federale, Europese of Vlaamse regels te maken hebben alvorens te zoeken waar ze hun melding kunnen doen. “Het kluwen van de verschillende bestuursniveaus mag geen barrière vormen om wantoestanden aan het licht te brengen”, klinkt het.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer