© Archiefbeelden TVL

Gaat eedaflegging nog door? Jelle Engelbosch pleegde volgens Audit Vlaanderen “mogelijk misdrijven”

Sint-Truiden -

Audit Vlaanderen is klaar met haar rapport over waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA). Uit het rapport blijkt dat er “mogelijk misdrijven werden gepleegd”. De Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie is ingelicht.

Jelle Engelbosch moet normaal gezien een dezer dagen de eed afleggen als burgemeester van Sint-Truiden. De vraag is of dit nog door kan gaan, gezien het vernietigend rapport dat Audit Vlaanderen heeft bezorgd aan de gemeenteraad. Aanleiding van het onderzoek is de aankoop van een perceel grond van de kerkfabriek. Die gebeurde op het moment dat Engelbosch schepen van Ruimtelijke ordening was. Volgens de audit - die de redactie kon inkijken - mocht die verkoop niet onderhands gebeuren en heeft de kerkraad niet de correcte procedure gevolgd. In het rapport staat dat er hierdoor “minstens een schijn van belangenvermenging” is ontstaan. “Wat beschouwd kan worden als schending van de bepalingen van de deontologische code van lokale mandatarissen.” Bovendien is het perceel verkocht onder de gangbare prijs. Ook de aankoop van een perceel in Halmaal-Dorp dat Engelbosch gratis verkreeg via de constructie van een”verkrijgende verjaring” is niet volgens de regels verlopen. Hierdoor heeft de stad voor 9.100 euro aan inkomsten mislopen.

Op zich interfereert de audit niet met de aanstelling van Engelbosch als burgemeester. Die kan in theorie doorgaan, maar de vraag is of N-VA haar kandidaat-burgemeester kan blijven steunen. In dat geval is het ook niet duidelijk wie dan wel burgemeester zou kunnen worden. Een maand geleden is Veerle Heeren (cd&v) opgestapt. Na wekenlange onderhandelingen is Jelle Engelbosch dan voorgedragen door de meerderheid van cd&v, Open Vld en N-VA. (DS/LC)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer