Onttrekkingsverbod in Limburg opgeheven

Hasselt -

Gouverneur Jos Lantmeeters heeft het onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen in Limburg vanaf 14 oktober opgeheven. De grondwaterstand is wel nog niet op het normale peil voor deze tijd van het jaar. Maar experten zien wel dat de blauwalg - een gevolg van de droogte - op een aantal locaties is verdwenen.

Mireille Maes

De droogtecommissie besliste donderdag om het beheerniveau voor droogte af te schalen van code oranje naar code geel. Omdat ook in de provincie Limburg de toestand verbetert, heft de gouverneur nu het onttrekkingsverbod dat sinds 15 juli gold, op. “In de onbevaarbare waterlopen stijgt het debiet. En het regent nu ook. Daarnaast is de watervraag op dit moment niet meer zo groot. Vandaar de beslissing om het verbod op te zeggen. Boeren kunnen dus indien nodig water oppompen op de plaatsen waar het mag”, aldus de gouverneur. “Het permanent onttrekkingsverbod op de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen - dat geldt vanaf 1 januari 2022 - blijft wel. Ook mag er geen water worden opgepompt uit waterlopen waar nog blauwalg zit.”

Voor de komende dagen wordt nog regen voorspeld waardoor verwacht wordt dat de toestand niet zal verergeren.

Het permanent verbod in zeer kwetsbare waterlopen blijft wel gelden. 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer