©  Kristof Vadino

Voorstel deontologische commissie: “Geen geschenken in cash meer voor parlementsleden”

De Federale Deontologische Commissie beveelt een verbod aan voor parlementsleden om geschenken te ontvangen in de vorm van geld, cash of op een bankrekening. Dat blijkt uit een advies dat aan de Kamer is overgemaakt.

wverBron: BELGA

De GRECO, de anticorruptiewaakhond van de Raad van Europa, tikte België in september nog op de vingers. Het arsenaal om corruptie van parlementsleden te voorkomen, is sinds de lente van vorig jaar niet significant verbeterd. 

De Group of States against Corruption, zoals de GRECO voluit heet, viel onder meer over het gebrek aan duidelijke en coherente regels rond de geschenken die parlementsleden ontvangen. Zo vroeg het orgaan zich af of de gedragscode voor parlementsleden wel verenigbaar is met de wet van 1989 op de verkiezingsuitgaven. De code verbiedt parlementsleden om geschenken te aanvaarden in ruil voor handelingen in het kader van hun mandaat, tenzij het om louter symbolische giften gaat, de wet van ‘89 staat giften aan politieke mandatarissen toe. 

Geschenkenregister

De Federale Deontologische Commissie heeft zich nu gebogen over de geschenkregeling, en oordeelt in een advies dat aan de Kamer werd overgemaakt dat de twee bepalingen naast elkaar kunnen blijven bestaan. Attenties en geschenken voor parlementsleden, symbolisch, occasioneel en zonder dat er een tegenprestatie tegenover staat, moeten kunnen, vindt de Commissie. Er zou wel duidelijker kunnen worden aangegeven wat een “symbolisch” geschenk is, klinkt het in het advies. De Federale Deontologische Commissie denkt aan een richtbedrag van 150 euro, zoals in het Europees Parlement van toepassing is.  

De Commissie beveelt daarnaast wél een verbod aan op “het ontvangen van geschenken in geld, in contanten of op een bankrekening, deposito- of spaarboekje, in levens- of spaarverzekeringen, in beleggingen op de beurs of in een fonds, in cryptomunten, in aandelen.” De Commissie beraadt zich over de mogelijkheid van een geschenkenregister, dat controle mogelijk zou maken. Tegelijkertijd stelt ze voor om een uniforme regeling treffen voor het aanvaarden van geschenken op alle bestuursniveaus. 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer