Bart De Pauw krijgt geen schadevergoeding van VRT en moet zélf 1 euro aan openbare omroep betalen

De VRT moet geen schadevergoeding betalen aan Bart De Pauw. Dat heeft de rechtbank in Brussel geoordeeld. De rechter heeft de claim van Bart De Pauw over de gehele lijn afgewezen. Meer nog, De Pauw moet 1 euro schadevergoeding betalen aan de VRT.

Bart De Pauw eiste 13 miljoen euro schadevergoeding van de VRT omdat hij in november 2017 “onterecht” aan de deur was gezet. De VRT nam die beslissing na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Maar volgens De Pauw ging het om een gerichte, “ondergrondse” actie om hem te kapittelen. Ter herinnering: vorig jaar werd De Pauw in een eerder strafproces schuldig verklaard aan vijf gevallen van stalking en een geval van elektronische overlast.

De rechtbank in Brussel oordeelde in een vonnis van veertig bladzijden dat de vorderingen van De Pauw tegen de VRT en haar CEO ongegrond waren. De rechter oordeelde dat “de VRT begin november 2017 terecht overging tot onmiddellijke stopzetting van de samenwerking.” Volgens de rechtbank was het niet van belang te achterhalen over welke informatie de VRT precies beschikte op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst. “Er kan immers ook rekening worden gehouden met informatie die pas achteraf aan het licht is gekomen”, klinkt het. “Op basis van een grondige analyse van alle door de partijen bijgebrachte informatie, stelt de rechtbank vast dat er voldoende bewijs voorligt van gedragingen van de heer De Pauw binnen een professionele sfeer, die een volkomen onaanvaardbare vorm van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag uitmaken.”

LEES OOK. VRT moet toegeven op proces Bart De Pauw: “Die honderden belastende sms’en? Die had de VRT toen niet, dat klopt”

De rechtbank verwijst daarbij niet enkel naar de feiten waarvoor De Pauw eerder al correctioneel veroordeeld werd, maar ook “naar de gedragingen die hij stelde ten aanzien van een aantal andere vrouwen.” Daarvoor werd de tv-maker niet veroordeeld, maar die worden wel weerhouden als bijkomend bewijs van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag in een professionele context. Ook stelt de rechtbank vast dat er bij Bart De Pauw geen schuldinzicht te bemerken was nadat hij geconfronteerd werd met die feiten.

“Het gedrag van de heer De Pauw, met alle schadelijke gevolgen van dien voor de diverse personen binnen de VRT-context in brede zin, is voor de rechtbank reeds meer dan voldoende zwaarwichtig om zijn volledige verwijdering met onmiddellijke ingang uit de professionele sfeer van de VRT te rechtvaardigen”, oordeelt de rechter. Ook in de communicatie over de stopzetting van de samenwerking werden volgens de rechtbank geen fouten gemaakt.

De klacht van Bart De Pauw jegens de VRT wordt als lasterlijk omschreven, zijn gedrag in die periode dan weer als ontoelaatbaar.

De rechtbank in Brussel veegt daarmee de miljoenenclaim van De Pauw over de hele lijn van tafel. De rechter stelt bovendien dat de De Pauw de VRT schade berokkend heeft. Hij moet zelf de gerechtskosten betalen en ook 1 euro symbolische schadevergoeding aan de VRT.

LEES OOK. Bart De Pauw viseert op proces tegen VRT vier mensen: “Zij hebben het merk De Pauw vernietigd”

 (phu )

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer