Testdag BE-alert: Lommel krijgt primeur voor Limburg

Lommel -

Donderdag is het de nationale BE-alert-testdag. Iedereen uit de deelnemende gemeente en op het alarmeringssysteem is ingeschreven, gaat dan een bericht krijgen. Nieuw voor Lommel krijgt ook iedereen die zich op dat moment op het grondgebied bevindt - dus mensen die elders wonen - een melding.

Mireille Maes

Lommel is daarmee de enige Limburgse gemeente die de test zal mogen uitvoeren op basis van locatie in plaats van op inschrijving. Dit betekent dat iedereen die zich dan op Lommels grondgebied bevindt of zich heeft ingeschreven bij BE-alert op een Lommels adres, een SMS zal ontvangen.

Noodsituatie

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee gemeenten hun inwoners kunnen verwittigen bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen die impact kan ondervinden van een noodsituatie. Zo kan je op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen; bijvoorbeeld ramen en deuren te sluiten bij een brand. Je kan een BE-Alert bericht krijgen via sms, telefoon en/of e-mail.

Oproep

Burgemeester Bob Nijs: “Door BE-Alert te testen, kunnen we onze procedures inoefenen. Bovendien willen we onze inwoners bewust maken van het feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie. Daarom wil ik graag een extra oproep doen aan elke Lommelaar om zich te registreren voor BE-alert.” mm

Registreer je op www.be-alert.be

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio