Langs de Kasteelstraat komen er extra parkeerplaatsen vanwaar de bezoekers kunnen vertrekken voor een bezoek aan de kasteelsite en de achterliggende Duinengordel.  © roger dreesen

Oudsbergen wil parking aan Commanderij met veertig plaatsen uitbreiden

Oudsbergen -

Voor de uitbreiding van de bestaande parking heeft de gemeente tegenover en achter de Commanderij gronden verworven. “Een strategische aankoop met het oog op de aanleg van extra parking en de toekomstige ontwikkeling van de site”, zegt burgemeester Marco Goossens.

De weilanden tussen de Commanderij en de sportzone worden geruild. Hier zijn geen onmiddellijke plannen. “De ruil biedt mogelijkheden voor de toekomst. Concreet zijn er wel plannen om de parking aan de Kasteelstraat met de Opstraat uit te breiden.” Op de hoek van de Kasteelstraat en de Opstraat is vandaag al een parking van een 160 parkeerplaatsen beschikbaar. Raadslid Hamal (N-VA): “Het gaat over twee bouwpercelen en een lage vergoeding. Bovendien kan er in parkzone wel degelijk gebouwd worden. Uw argumentatie klopt niet.” Schepen Plessers is een andere mening toegedaan. “Hier is een uitbreiding van de bestaande parking met 40 parkeerplaatsen voorzien, ook om de Commanderijsite veilig te ontsluiten. Zo voorkomen we conflictsituaties. Er is geen akkoord met de eigenaar, de gemeente start daarom de onteigeningsprocedure voor algemeen nut”, zegt schepen Plessers. De gronden worden geraamd op 37.500 euro. (rdr)

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio