Themabeeld ©   Peter Hilz

Polarisering ten top: wonen in Brussel wordt ervaren als “heel negatief” of als “heel positief”

Onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel toont aan de meningen over Brussel als woonplaats erg gepolariseerd zijn. Het is een soort haat-liefdeverhouding waarbij Brusselaars en ex-Brusselaars zowel heel positief als heel positief naar de hoofdstad als leefomgeving kijken. En die gedachtegang wordt blijkbaar versterkt door de media.

jvhBron: BELGA

Iets meer dan 1.000 personen namen deel aan het onderzoek, waarvoor de VUB-onderzoekers een nieuwe onderzoeksmethode, de resonantie-analyse, ontwikkelden. Op schematische wijze brengen ze hierbij de mentale weerklank van een ervaring, onderwerp of media-boodschap schematisch in kaart. Een statistische analyse toont dan in welke mate grotere groepen dezelfde denkschema’s delen.

“Aan de ene kant vinden we mensen die Brussel zien als een vuile, hectische en onveilige stad en multiculturaliteit negatief ervaren. Aan de overzijde vinden we mensen die Brussel zien als een aangename en groene stad en als woonomgeving waarderen omwille van haar multicultureel karakter en divers cultureel aanbod”, stelt VUB-professor Joke Bauwens vast.

Het gepolariseerde beeld van Brussel vinden de onderzoekers ook terug in een inhoudsanalyse van 800 krantenartikels, vanuit Nederlandstalige als Franstalige pers, die verwijzen naar het wonen in de hoofdstad. Brussel is daarin zowel een bruisende stad met een rijk cultureel leven, als een stad waar criminaliteit welig tiert en multiculturaliteit een probleem vormt.

“Kwaliteitskranten hebben wel meer aandacht voor de vraag hoe het bestuur van Brussel inwerkt op de kwaliteit van de leefomgeving, en dat zowel in positieve als negatieve zin. Populaire kranten doen dat beduidend minder”, merkt Bauwens.

Meer over Brussel

Aangeboden door onze partners