GEMEENTERAAD. Alken voorziet steun voor wie de energiefactuur niet kan betalen

Alken
Rudi De Cock

Energieplan: Burgemeester Marc Penxten (N-VA) gaf tekst en uitleg bij het opgemaakte energieplan. De gemeente gaat 10% besparen op haar kosten van elektriciteit en gas. Zo zal de openbare verlichting voor een stuk ‘s nachts gedoofd worden. De kerstverlichting in de drie dorpskernen zal enkel met LED en met een timer geregisseerd worden. In de openbare gebouwen gaat de thermostaat naar 20 graden. Verder zal het bestuur de individuele burgers en de verenigingen die in energiearmoede terechtkomen ondersteunen. Er komt steun voor wie zijn energiefactuur niet kan betalen. De Alkenaren zullen gesensibiliseerd worden om hun energieverbruik te beperken en de kosten te reduceren. Piet Wijgaerts (Open Vld) bepleit een investeringspolitiek. Hij vraagt dat de gemeente inzet op het zelf in handen nemen van de energie door bijvoorbeeld de daken van de gebouwen van verenigingen en scholen vol te leggen met zonnepanelen. Die energie kan dan aan een betaalbare prijs verdeeld worden. “Het idee wordt meegenomen”, reageert schepen Martens (Groen).

Petanquebanen: Raadslid Filip Vanvinckenroye (Open Vld) vraagt of er petanquebanen kunnen aangelegd worden op de vroegere site van de pagclub (speeltuin De Alk). “Dan kunnen ook de bewoners van het woonzorgcentrum (wzc Cecilia) er gebruik van maken.” Schepen Pierrette Putzeys (N-VA) antwoordt dat er in de tuin van het wzc al twee petanquebanen liggen waar iedereen gebruik van kan maken. Er zijn ook petanquebanen terug te vinden op andere plaatsen in het centrum zoals op Hakkeveld.

Dakisolatie : Op 45 sociale woningen komt er dakisolatie. Schepen Frank Vroonen (Groen) zegt dat de aanbesteding loopt. De raming voor deze opdracht bedraagt 1 miljoen euro. 

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio